Любомир Ноков

Любомир Ноков, съ-основател на Горичка

Любо е завършил френската гимназия в София, след това медии и комуникации в Universite de Lyon. Участвал/инициирал е създаването на няколко успешни и няколко неуспешни проекта. Сред успешните са Тенис клуб Малееви, Капаска, Горичка, Хармоника и Биомаг. Женен е за Маги Малеева и има две деца.

lubo AT harmonica.bg

twitter.com/nokov

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *