Дигитални инструменти в помощ на горите

България е сред държавите в Европа с най-много гори. Те покриват около 30% от територията на страната и в по-голямата си част са с естествен произход. Въпреки това едва 4% са се запазили като „девствени гори“. В същото време в страната не са рядкост незаконните сечи. Смята се, че те са източник на около 150 млн. лева скрити приходи ежегодно. По данни на WWF годишният обем на незаконната сеч достига 2,4-2,7 млн. плътни куб. м. или между 1/4 и 1/3 от общия добив. Основните незаконни дейности в горите са свързани с отсичане на дървета без горска марка, сечи без разрешително, транспортиране на дървесина без съответния документ, както и манипулирането на количеството или качеството на добития материал. Всичко това води до сериозни екологични последици като промяна на местообитания, прекъсване на важни биокоридори, загуба на видове, ерозия на почвата и др.

За да се противодейства на порочната практика за нерегламентирано изсичане на дървета, през последните години в България се появиха няколко мобилни приложения и платформи. Те помагат за споделянето на информация и подаване на сигнали при съмнения за нелегална сеч. Други интересни интерактивни инструменти пък целят събиране на полезна информация, като се картографират дървета в градски зони. И, за да познаваме по-добре дърветата, на помощ идват няколко мобилни приложения, които определят по снимки различни растителни видове.

Офлайн карта на ЮЗДП за подаване сигнали за горите
В края на април тази година „Югозападно държавно предприятие” ДП – гр. Благоевград“ (ЮДЗП) представи свое ново мобилно приложение за смартфони и таблети, което позволява използването на офлайн карта за всички горски територии в обхвата на предприятието, както и изпращането на сигнали за нередности в горите. Чрез приложението могат да се подават сигнали към ЮДЗП при спешни случаи и нередности в горите, като природни бедствия, бракониерство, повреди върху туристическата инфраструктура, нерегламентирано движение на МПС извън горските пътища и замърсяване с битови отпадъци. Всеки сигнал се придружава със снимков материал и локализирание на проблема, както и информация за контакт с подателя. Коректно подадените чрез приложението сигнали се отразяват в публичната уеб-карта на горите в ЮЗДП. Макар и да е полезен инструмент, който горските служители могат да използват за проверка на нередности, от ЮДЗП акцентират, че приложението не отменя нуждата от подаване на сигнал към националната система 112. Информацията от позвънявания, направени към 112 за нередности с горите, се прехвърлят към Изпълнителна агенция по горите и след това към съответните регионалните дирекции по горите, горски стопанства, общински горски структури или кооперации.

WWF Спаси гората – приложение за подаване на сигнали при незаконни дейности в гората
Като част от работата си по опазването на горите, природозащитната организация WWF разработи мобилно приложение „Спаси гората“. С негова помощ всеки може да подаде сигнал, ако стане свидетел на незаконни дейности или природни бедствия в гората. Приложението дава възможност за подаване на три вида сигнали: за съмнения за незаконна сеч, при съмнения за камион с незаконна дървесина и при природно бедствие. За да се установи точното местоположение на проблема, системата използва GPS локализирането на съответното мобилно устройство. Освен точната локация, сигналът може да бъди придружен и със снимки, видео или звук. Голямо преимущество на приложението е, че то може да се използва дори и при липса на интернет покритие. Възможно е, ако се въведе нужната информация и след това се използва опцията „Запази“ и сигналът се подаде по-късно като последна стъпка. Получените сигналите се препращат в звеното на системата 112 към Изпълнителна агенцията по горите (ИАГ), а след това се разпределят до отговорните институции по региони. Тъй като проверката на всеки сигнал изисква огромен ресурс от хора, време и усилия, какъвто невинаги е наличен, екипът на WWF предупреждава, че сигнали, които не съдържат необходимите данни и коректно въведена информация, няма да бъдат разглеждани от проверяващите. Инструментът е за свободно ползване от всички хора, загрижени за опазването на дивата природа. Разработването му е подкрепено от ИАГ. Приложението може да бъде свалено за Android оттук.

Ednodarvo – карта на градските дървета
Колко точно дървета има в София и Столична община? Никой не знае с точност, но не пречи да започнем да ги броим. Началото беше дадено на 15 март тази година с инициативата на ЕдноДърво. Нейна цел е създаването на дигитална карта на градските дървета с помощта на доброволци и експерти. Проектът събира и актуализира данни през оптимизирана за мобилно ползване интернет платформа – ednodarvo.io. Картата е достъпна онлайн и е отворена за свободно ползване, за да може да се сподели грижата за градските дървета. Всеки, който има желание, може да допринесе за развитието на проекта, като добавя дървета в картата. Ако някой има колебания за вида дърво или нужда от повече информация, платформата разполага с каталог (в раздел „Знание“) със снимки на всички видове дървесна растителност, които се срещат на територията на България. Представени са над 250 дървесни вида, като за всеки има информация за семейство, род, произход, общи характеристики и изисквания към средата. ЕдноДърво е съвместна инициатива на ландшафтни архитекти и софтуерни инженери в партньорство с Imp-Act, ОП Софияплан, Зелена София, ОП „Паркове и градски градини“, Mastercard, Банка ДСК и доброволци – граждани и експерти. Като част от инициативата в уикендите между 15 май и 13 юни ще се проведат няколко събития за масово картиране на дървета в София, в които ще се включат експерти по озеленяване, доброволци и граждани.

WWF – онлайн карта „Открий старите гори на България“
Друг полезен дигитален инструмент на природозащитната организация WWF е онлайн платформа с карта на старите гори в България. Благодарение на географско-информационната платформа (ГИС) бързо и лесно може да се види къде са старите гори и защитените територии в страната. Системата позволява информацията в нея да се филтрира по няколко критерия – стари гори, гори на 100 години, защитени територии и защитени територии по Натура 2000. Програмата съдържа и любопитна информация като историята на обекта на защита, преобладаващ дървесен вид и на кои животни е местообитание избраната местност. Чрез уебсайта на платформата може да се намери и полезна информация за инструментите, които всеки може да използва при съмнения за нарушения на закона и какво може да направи за опазването на старите гори в България. За създаването на интерактивната карта на старите гори е използвана научна информация от различни институции, учебни заведения и архива на WWF. Тя е достъпна за свободно ползване и може да бъде видяна тук.Мобилни приложения за разпознаване на дървесни видове
И понеже, за да опазваме горите, е важно и да ги познаваме, на помощ идват мобилните приложения за различаването на дървесни видове. Една от най-популярните безплатни мобилни апликации е PictureThis – ботаникът в твоя джоб. Полезното мобилно приложение представлява онлайн енциклопедия и определител за над 10 хил. растителни видове, сред които и много дървета. PlantNet е друго популярно приложение, което в базата си данни има близо 28 хил. растителни вида и близо два милиона снимки. Подобно на PictureThis то разпознава видовете по снимка. Интересното за това приложение е, че за базата си данни то разчита на своите потребители, както и че се финансира чрез дарения. Друга интересна апликация е LeafSnap. Според нейните създатели тя може да разпознае около 90% от всички известни видове растения и дървета на Земята, но акцентът е върху видове, които обитават Северна Америка и Великобритания. Освен чрез снимки на самите дърветата, апликацията разпознава и чрез изображения на листа, кора, плодове, цветове, дръжки и семена. За създаването на електронния полеви определител LeafSnap са впрегнали усилия утвърдени учени от Колумбийския университет, Университета в Мериленд и института Смитсониън.