Каолин АД

43 мениджъри управленско ниво от минната компания Каолин АД ще преминат Глобалното Корпоративно Затопляне на 25 юли във Велико Търново.

Повече за Каолин АД


Коментарите не са позволени.