Амстердам вече събира урина за торене на градините по покривите

Пункт за даряване на урина на централен площад в Амстердам.

Да разпръскваш урина по покривите на сградите звучи, така, екстравагантно. Точно това обаче смята да направи Waternet, Амстердамската Софийска вода.

Освен с прекрасните си колоездачески условия, Амстердам е известен и с множеството градини по покриви, а градините, ясно е, изискват напояване. Напояване обаче не какво да е, а обогатено с азот, калий и фосфор. Така че в усилията си да намери естествен заместител на зловредните торове, компанията стига до смелото решение да използва човешка урина. Абсолютно гениално предефиниране на идеята за рециклиране, нас ако питаш.

За да изпробват замисъла, урината ще се събира в специално поставените за целта писоари, няколко пробни такива вече са разположени в града. Колкото повече случайни минувачи ги употребят по предназначение, толкова по-бързо ще стане ясно дали понякога бистрата течност ще върши работа за поливане на зеленините. Построяването на станция за преработка е започнало през септември, би трябвало да бъде напълно завършена през 2014 година и Waternet твърди, че с отпадъчното от 1 милион хора в Амстердам ще може да произвежда 1 000 тона биотор.

Дебатът дали фосфорът е на изчезване или не продължава, но дори да не е необходимо да се притесняваме, уриналните действия в Амстердам напомнят за проблема с изкуствените торове и, най-важното, показват за пореден път, че хич не е чак пък толкова сложно да намалим вредните проявления.

Представи си само колко тонове урина може да бъде събрана в петък вечер в, да речем, София. Трябва само че да започнем с наличието на функциониращи обществени тоалетни, че сега отива зян.

Повече на Green Urine

02 comments on “Амстердам вече събира урина за торене на градините по покривите

  • gligi , Direct link to comment

    Как отделят натриевия хлорид?

  • коста , Direct link to comment

    По-интересно е как ще отстранят другите замърсители – например, отпадъците от десетките тонове лекарства, които се пият от жителите на подобен град годишно…

Comments are closed.