Брунико: първият италиански град със 100% чиста енергия

bruneck-solar-photov-2011
Инсталации по покривите на Брунико

Става дума за град Брунико, мил град в северна Италия, който вече успява да произвежда повече енергия от възобновими източници, отколкото консумира.

Сгушен в Южен Тирол, Брунико си има население от едва 15 000 души, но пък явно всеки един от тях подхожда отговорно. Нуждите от термална енергия на домакинствата и хотелите се задоволяват от 840-метрова соларно-термална система, разположена на покривите на къщи и обществени сгради.

Най-голям принос в производството на енергия има областната отоплителна мрежа, с дължина над 120 км (захранвана от 9 MW биомасова станция и 1,5 MW биогаз станция), която осигурява електричество на всички частни и обществени сгради. Фотоволтаичните панели по покривите произвеждат 3093 kW, достатъчно за енергийните нужди на 1 500 домакинства. Освен това са налични и 3-те мини хидроелектрически плантации с общо 4 390 kW и произвежданите 46.3 MW от „старата“ хидроелектрическа система.

Началното училище и пожарната са напълно енергийно независими със своите соларни фотоволтаични инсталации от съответно 32  kW и 64 kW. Друго важно постижение е инсталираната в Училищния център система, която успява почти напълно да осигури отоплението му. Тя се състои от вакуумни колектори на повърхност от 750 кв.м., предоставящи енергия на 3 подземни резервоара с общ капацитет 3 000 куб.м. Топлината отива в сградата посредством радиатори и подови панели.

Според приетото през 2010 г. постановление всички новопостроени сгради в града трябва да покриват 25% от цялостните си енергийни нужди и не по-малко от 50% от енергията, необходима за затопляне на вода, от възобновяеми източници.

Брунико енергично преработва и биомаса, със система от 3 бойлерa, които се захранват с кори от дърво, трески и стърготини. Естествено, на покрива на тази сграда също има фотоволтаична инсталация, която произвежда още 49,8 kW.

Усилията на града да изгради разнообразна система от източници на възобновяема енергия са възнаградени с номинация за престижната награда на RES 21 Champions League, състезание на тема енергия от възобновяеми източници в  европейските градове.

Очевидно, не е чак толкова сложно да се премине към по-чиста енергия. Може би при сегашното управление такъв град в България няма да се появи, но защо не поне един квартал или някое селце.

Брунико в Wikipedia