Пространство за Общуване - лого

Communication academy представя „Пространството за общуване“

Пространство за ОбщуванеПървият форум Пространство за общуване, организиран от Communication Academy ще се проведе на 24 и 25 март в Център за култура и дебат Червената къща. Той ще е посветен на комуникацията като общуване, свързване и споделяне  в различни аспекти на живота – работа , семейство и училище. Форумът е замислен като комбинация от лекции и практически срещи, представящи темите за ненасилствена комуникация, емпатия и емоционална интелигентност.

Темата на първия ден от форума е Емпатия и емоционална интелигентност в бизнес среда. Тогава ще бъдат представени новите тенденции в бизнеса, където малко по малко общуването с емпатия измества традиционните модели на централизирано управление. Представители на бизнеса в България ще споделят практически опит от изграждането на екипите, с които работят до промените, които новото общуване създава за ролята на лидера и мениджъра. Втората половина на деня присъстващите ще могат да участват в два последователни практически уъркшопа, на които да придобият личен опит с представената теория и малко по-задълбочено разбиране през примери и казуси. Гост на деня ще бъде Али Гюлюм – корпоративен обучител  и мениджър на групата HR лидери Турция в Linkedin, който ще представи пътя на емпатията в бизнеса и как, кога и защо от желателна тя става задължителна.

Темата на Ден 2 е Емпатия в семейна и училищна среда. Той е посветен на учителите и родителите и търси единството на връзката родител-учител-дете при възпитаването и отглеждането на децата. Денят включва както представяне на емпатичното образование, така и част от теорията на ненасилствената комуникация за възпитаване на деца. Програмата предвижда възможност за среща и неформално обсъждане на проблемите на родителите и учителите, обмяна на опит и намиране на общи решения. Втората половина от деня включва практически срещи за учители и за родители, като присъстващите на форума ще могат да участва на две последователни практически занимания, за да придобият личен опит с представения материал, да зададат своите въпроси и да получат нови гледни точки и насоки като родител или учител. Гост на деня ще бъде Д-р. Беате Шмид Белау – обучител и мениджър на Европейски проекти за образование от Германия. Тя ще представи срещата между родители и деца като такава на две култури.

Подробна програма и информация за всяка лекция oт форума може да намерите тук (за 24 март) и тук (за 25 март).

За участие ви е нужна предварителна регистрация в сайта за всеки от дните по отделно. Ако имате въпроси, може да ги зададете на info@communication-academy.eu

Цени за участие:
24 март 2012г., Емпатия и емоционална интелигентност в бизнес среда.
– Ако се регистрирате до 15 март – 79 лв. (за един човек)
– Ако се регистрирате след 15 март и на място – 95 лв. (за един човек)
Цената включва участие във всички теоретични и практически занимания за деня, кафе-паузи и обяд.

25 март 2012г., Емпатия в семейна и училищна среда. Триъгълникът: Дете-Родител-Учител
– Ако се регистрирате до 15 март – 45 лв. за един участник, 60 лв за двама участници от едно семейство
– Ако се регистрирате след 15 март и на място – 55 лв за един участник, 80 лв. за двама участници от едно семейство
Цената включва : участие във всички теоретични и практически занимания за деня, кафе-паузи и обяд.