Давай, докато може

През 90-те в северните части на Атлантическия океан популацията на повечето видове риба, ловена от комерсиалните флотове, е намаляла с 95%. Оборотите само на британските рибари е намалял с 300 милиона долара от 1994 до 2002. Агенцията за храни и земеделие към ООН е изчислила, че устойчиво управлявания риболов би донесъл увеличаване на стойността на улова в района с 16 милиарда долара за същия период.

За черноморските рибари положението не е по-розово, просто липсва финансов анализ.

oceangovoverfishingblacksea

улов в тонове от 1970 до 2000 година – от FOA

Колко ли още бизнеси сектори са в подобна ситуация и са на път в рамките на няколко години да загубят значителна част от приходите си заради начина, по който управляват рисковете свързани с околната среда? За щастие вече има много голям натиск от конкуренти, банкери, застрахователи, инвеститори, акционери, правителства, медии, неправителствени организации и други, които виждат огромния финансов риск в стратегията „давай, докато може“ и изискват незабавна промяна в начините на работа.