Допиши историята на реките (за да не я допише някой друг)

vodopad

WWF ни предоставят чудесна възможност да вземем нещата поне за малко в свои ръце, като заявим ясно позицията си, в случай, че я имаме. Разбира се никой не е длъжен да е запознат отблизо с проблемите на българските реки, ето защо цитираме по-долу основните точки.

  • Изсичането на крайречните гори – те предпазват по естествен начин реките от наводнения при разливане и са изключително богати на биоразнообразие.
  • Преграждането на реките – вследствие често те пресъхват, в горната част се заблатяват; рибните проходи, се изграждат нефункционално по баражите и ВЕЦ, а рибата не може да премине, или ако премине, попада в изсушено корито, хищници и бракониери я улавят.
  • Нерегламентираното изкопаване на речните корита – то се прави с цел добив на материали и уврежда цялата екосистема на реката.
  • Канализирането на реките – „изправянето“ им в канали води до разливане, до ускорено водно течение, което каналът често не може да понесе.
  • Изискването за минимален воден отток при ВЕЦ – в повечето случаи при мини ВЕЦ не се спазва.
  • Дунавските есетри – най-застрашеният от изчезване вид по света, оцелял от времето на динозаврите, който е символ на чистотата и здравословната екосистема на реката.

За всеки от споменатите проблеми кампанията посочва и съвсем реални и възможни решения. А ние сме свободни сами да си преценим дали каузата отговаря на нашия светоглед и да решим дали да я подкрепим.

Можете да се информирате в повече подробности тук (отдясно има връзки към предложените решения).

Можете да подпишете ето тук.