Достъп до правосъдие за околната среда?

Опазването на околната среда е един от приоритетите, които си постави настоящето коалиционно правителство. Въпреки това една важна законодателна промяна все още не се случва и нещо повече – има реален риск тя да бъде отхвърлена като възможност. Става въпрос за обжалването пред втора съдебна инстанция за оценки за въздействието върху околната среда (ОВОС). Тя отпадна от законодателната практика на страната ни през 2017 г., когато правителството на ГЕРБ, чрез промени в ключови закони, сред които Закона за опазване на околната среда, премахна обжалването пред втора съдебна инстанция при спорни оценки за въздействието върху околната среда.

След броени дни предстои гласуване на второ четене на изменение на Закона за опазване на околната среда, с което се очакваше да се възстанови въпросният достъп до втора инстанция. До момента обаче правителството отказва да възстанови мярката, за да не се възпрепятстват или забавят някои от планираните мащабни инвестиционни проекти от национално значение.

Според Александър Дунчев, който е депутат от „Продължаваме промяната“, член на парламентарната Комисия по околната среда и бивш директор на Изпълнителната агенция по горите, е изключително важно втората съдебна инстанция да бъде върната при обжалване на правителствени проекти. „Това трябва да се направи защото целта на законите и правосъдието е да гарантират максимална и балансирана защита, както на държавните, така и на икономическите, екологичните и обществените интереси. Втората инстанция се е доказала като ключова за по-обективно, по-независимо и по-справедливо правосъдие. Ние предложихме ред за бързо процедиране и на първа, и на втората съдебна инстанция, за да са защитени всички интереси“, разказа за Gorichka.bg Дунчев.

За да обърнат внимание на управляващите и на обществото колко важно е втората съдебна инстанция да бъде възстановена при обжалването на оценки за въздействието на околната среда на инвестиционни проекти, граждани и неправителствени организации подготвиха отворено писмо. Инициатор е организацията „Зелени закони“, а подкрепа вече беше получена и от редица други природозащитни и правозащитни организации.

В становището се казва, че “ангажиментите на България към гражданите за съдебна реформа са поставени под въпрос. Ограничаването на достъпа до правосъдие в тези случаи е нарушение на духа на Орхуската конвенция. Наложително е да се възстанови двуинстанционното производство по дела във връзка с ОВОС и ЕО за обекти с национално значение, като граждански организации реагираха остро още при приемането на разпоредбата през 2017 г.

На първо място, логиката на двуинстанционното производство по решения по екологичното законодателство е, че колкото по-мащабен е проектът, толкова по-големи са възможните въздействия. Съответно, толкова по-голяма нужда има от гаранции за неговата безопасност.

На второ място, при евентуално финансиране с европейски средства, липсата на максимални гаранции за защита на здравето на хората и природата с цел бързина на строителството, може да провали проектите и да компрометира страната. Доказателство за това са проекти като магистрала „Струма“ в Кресненското дефиле и яз. Яденица в Източна Рила. Решения свързани с тях са обжалвани неуспешно от обществени организации на една инстанция в България, впоследствие спрени след отнасяне на споровете на европейско ниво.

Липсата на критерии за „обекти с национално значение“ води до непрозрачност. Това позволява за приемане на „национални обекти“ в противоречие с националния интерес, с риск от злоупотреби, вкл. нарушаването на конкуренцията, ощетяване на държавния бюджет, увреждане на природата. Трайната практика на Съда на ЕС в Люксембург е в смисъл, който неотклонно тълкува всички разпоредби на екологичното право разширително, т.е. в посока на по-широк обхват и по-висока степен на защита на околната среда. Включително, че всяка правна норма следва да бъде ясна и да дава предвидимост за своето действие, в противен случай ще засегне правото на справедлив съдебен процес.

Съществуват законови механизми за ускоряване на инвестиционния процес без да се ограничават правата на заинтересованата общественост, като например опцията за скоростно насрочване, разглеждане и/или решаване на съдебните дела по АПК, както и опцията за предварително изпълнение на актове, свързани с правителствените проекти”.

„Горичка“ също подкрепя необходимостта от втора съдебна инстанция и приканва управляващите да се вземат предвид мнението на експертите по опазване на околната среда и неправителствени организации, които апелират при второто гласуване на промените в Закона за околната среда да бъде подкрепена мярката.

Александър Дунчев. Снимка: Христо Узунов за списание 360
Александър Дунчев. Снимка: Христо Узунов за списание 360

Пълният текст на становището можете да видите тук.

Подписали до момента становището като представляващи лица на неправителствени организации:
Вера Стаевска, СИП, инициатива “Зелени закони”
Веселина Кавръкова, WWF-България
Елеонора Йосифова, Българска асоциация за алтернативен туризъм
Любомир Попйорданов, асоциация “Планини и хора”
Петко Цветков, СДП “Балкани”
Златка Николова, сдружение “Зелени Балкани”
Румяна Иванова, Българска фондация Биоразнообразие
Симеон Арангелов, Асоциация на парковете в България
Надя Шабани, Български център за нестопанско право
Бойко Станкушев, фондация “Антикорупционен фонд”
Магдалена Малеева, Горичка
Румяна Боянова, сдружение “България за Трънско”
Руслан Зарев, сдружение “Трънско туристическо дружество”
Роман Рачков, Българска асоциация за биологична растителна защита
Радослав Зарков, Туристическо дружество “Понория”
Ива Таралежкова, сдружение „Деветашко плато“
Веселка Христамян, “Дишай, Пловдив”
Светослав Стойков, “Институт Кръгова Икономика”
Ивайло Велинов, сдружение “Дишай, Перник”
Илиян Илиев, Обществен център за околна среда и устойчиво развитие
Ваня Георгиева, сдружение “Дишай, Девня”
Наталия Димитрова, “Благоевград диша”
Ваня Рътарова, Българско дружество за защита на птиците
Данита Заричинова и Ивайло Попов, Екологично сдружение “За Земята”
Деница Петрова, Грийнпийс-България
Иван Пандъков, сдружение “Балканка”
Иван Белчев, сдружение “Дишай, Русе”
Любомира Колчева, фондация “ЕкоОбщност”
Катина Бончева и Михаил Екимджиев, Асоциация за европейска интеграция и права на човека
Антон Арнаудов, Росен Давчев, Веселин Караджов, „Дишай, Димитровград“
Форум гражданско участие, Ива Таралежкова
Да запазим Корал, Атанас Русев
Правосъдие за всеки, Велислав Величков

 

One comment on “Достъп до правосъдие за околната среда?

  • вели величкова , Direct link to comment

    Е, провалиха се „екозащитниците“ , ЗАЩОТО няма разлика от властпритежаващите – всички гонят САМО ЛИЧЕН интерес!
    Жалко за идеята за Законност! Сандов и клика НЕ СА лице за законност!

Comments are closed.