След обучението

Следващите стъпки

„Глобалното корпоративно затопляне” е само първата стъпка към създаването на култура на екологична отговорност във фирмата.

Следващата стъпка от обучението е да превърнем думите в действия и да впрегнем вдъхновението от научените методи сЕкологично Отговорен Проект.

Изисквания

 • Компанията трябва да представи идеята си за екологичен проект до 2 месеца след провеждане на обучението.
 • Проектът трябва да отразява първоначален анализ на най-значимите въздействия на компанията върху околната среда.
 • Проектът не трябва да се стреми да бъде оригинален и различен, важно е да е ефективен. Същността на проекта трябва да идва от първоначалния анализ. Ако това означава, че проектът ще бъде свързан с намаляването на ползването на хартия и преминаването към сертифицирана хартия, защото това е едно от най-сериозните въздействия на фирмата върху околната среда – супер, това е което искаме и ние.

Проектът трябва да включва:

 1. Идентифициране на най-значимите въздействия на компанията върху околната среда
 2. Измерими цели
 3. Представяне на конкретни мерки (проект) за намаляване на въздействието
 4. Методи за отчитане на резултатите
 5. Срок
 6. Отговорни лица и отчетност
 7. Устойчивост – следващ проект

Възможности и представяне:

 • Всеки проект ще бъде представен в Горичка.бгкато информацията ще се актуализира с напредъка на изпълнението.
 • В началото на 2009 година всички компании ще могат да презентират своите проекти и годишни цели в специално организиран EnvironmentalResponsibilityWorkshop пред компании и медии. Ще има възможност за обмен на опит и създаване на общност на зелени офиси в България.
 • През 2009 година Горичка ще подготви книжка от поредицата Зелен Офис с акцент екологично отговорен бизнес в България. Там ще бъдат представени най-устойчивите решения и проекти.

Моля, изпращайте проектите си на вниманието на Йоанна Митова (yoanna@gorichka.bg) и Божидара Новакова (bogy@gorichka.bg).

Практични съвети за ‘зелени екипи’:

1. Екологичен мениджмънт

 • Управлявайте „позеленяването” на фирмата стратегически. Започнете с оформяне на визия и политика. Спечелете подкрепа на мениджърско ниво и осигурете тя да се демонстрира с конкретни и измерими действия и средства.
 • Стремете се към интеграция на усилията за отговорност към околната среда. Създайте подкрепа сред отделите и въвлечете хора от всички нива на компанията. Формалните „зелени екипи” са все по–популярни.
 • Развийте стратегия, която обхваща и заинтересованите страни на компанията.
 • Демонстрирайте лидерство на пазара. Обучете потребителите си за проблемите на околната среда и проверете дали вътрешните операции са управлявани подходящо, а не само като реакция от съществуващите законови наредби и изисквания.
 • Изграждайте продукти и услуги, които интегрират екологичната отговорност и провеждайте анализи на истинската стойност на даден продукт или услуга, като се отчетат разходите и въздействието върху околната среда през целия му жизнен цикъл.

2. Продуктови стратегии

 • Проучете всички възможни пътища, по които вашият продукт или вашата фирма като ежедневни практики могат да бъдат екологично подобрени. Изучете и екологичните ползи от всяка възможна алтернатива, като цена и практическа реализация. Поставете приоритети. Обикновено, предприетите мерки спестяват пари или поне са ценово неутрални.
 • Подгответе план с фази на екологични подобрения, които да се изпълнят с времето. Оценете очакваното време и съдържание на отговора на конкурентите ви и бъдете готови да предложите допълнителни подобрения, за да поддържате лидерството си. Помислете за конкретни оценки на задачите и изискваното време за изпълнение.
 • Направете така, че продуктите и услугите ви да превишават очакванията на потребителите за качество. Дълготрайността понижава въздействието върху околната среда.

3. Маркетинг и комуникации

 • Изследвайте екологичните настроения и навици на вашата аудитория/ потребители и техните критерии за покупка.
 • Създайте връзки с други компании, екологични групи и изследователски организации.
 • Не създавайте нереалистични очаквания към вашия продукт.
 • Отнасяйте се с уважение към потребители с екологично съзнание. Те обикновено са добре образовани, аналитични и недоверчиви към твърденията на корпорациите.
 • Признайте предишни грешки и несъвършенства. Така можете да покажете, че компанията се развива.

4. Изработете правилни нагласи

 • Мислете дългосрочно и сграбчете тенденцията: лидерите на мнение стават „зелени”. Децата растат. Околната среда е проблем на бъдещето, но и на настоящето.
 • Учете, действайте и комуникирайте със страст. Отговорността към околната среда не е нещо, което може да се придобие или да се утвърди за една нощ. Стратегическите промени изискват култивация. Комуникациите, които предизвикват доверие не винаги са евтини и лесни.
 • Изградете ги устойчиво. Фундаменталната причина да станем отговорни към околната среда е, че оцеляването ни зависи от нея. Земята е единственият дом, който имаме.
 • Вкусете радостта от това да правите нещата „правилно”!