Емилия И. Крайнова на Форум Родителство, за това как да чуваме децата според това, което те искат да кажат

emilia.k.newЕмилия Илиева-Крайнова посвещава последните 7 години от професионалното си развитие на темите за ненасилствена комуникация, екология на общуването, емпатия и емоционална интелигентност. Като обучител и водещ на семинари за професионално и личностно развитие, Емилия се среща първоначално с темите за възпитаването на деца и преодоляване на детската агресия през родители, които търсят нови начини за свързване с децата си. Така създава през 2009 детските курсове „Жирафи в класната стая” и „Ненасилствена комуникация за деца”, и паралелно с тях обучителните семинарите за родители „Родителство и емпатия към себе си”.През2011 Емилия създава Communication Academy – организация, посветена на изследването, преподаването и живеенето на автентична комуникация и емпатия и създава в екип с други съ-действениципрограма „Азбука на общуването” за работа с деца в детски градини и училища. Тук може да научите повече: www.emiliailieva.com

. . .

Горичка: Кое е най-трудното днес за един родител?

Ще отговоря с кратко предисловие. Един от най-важните въпроси, които съм срещала в живота си е въпросът „Какво е живо в мен сега?” Отговорите на този въпрос са крачка според мен да сме свързани с истински значимите за нас неща във всеки момент и за съжаление не бихме могли да дадем автентичен отговор, ако сме изцяло фокусирани върху някой друг. В този смисъл родителите, с естественото си желание да дадат най-доброто на децата си може да забравят себе си и в крайна сметка родителството да стане изтощително. Най-голямата трудност си мисля, че е точно в това да възпитаваме в децата тази връзка с тях самите, като им показваме как ние сме свързани със себе си.

Горичка: Препоръчайте ни една книга или блог за родителство или образование?

  • Маршал Розенберг, „Общуване без агресия”, издателство Кръгозор, 2007
  • Маршал Розенберг „Обогатяващо живота образование. Учене и преподаване в партньорство и от сърце”, издателство Векста, 2009
  • Sura Hart and Victoria Kindle Hodson, Respectful Parents, Respectful Kids, Paddle Dancer Press
  • Aware Parenting Institute
  • Non-Violent Communication

Горичка: Ако бяхте министър на образованието какво щеше да е първото нещо, което ще направите?

Според има няколко първи неща:

1)Щях да разпратя до всички училища набор от 10 книги за методи на преподаване, ненасилствена комуникация и емоционална интелигентност…емилия cartoon

2)…и да стартирам двугодишна обучителна програма за обучение на  всички учители по същите теми.

3)Бих улеснила максимално всички възможни форми за алтернативно образование на децата.Миналата година се срещнах с Родителските кооперативи и съм пленена от възможността родителите да могат да създават образователна среда за децата си, която да отразява личните им убеждения.

Горичка: За какво ще ни разкажете на Форум Родителство?

Ще ви разкажа за въпроса „Какво е живо в мен сега?”. Как този въпрос промени начина, по който се изразявам и начина, по който слушам. Но най-вече ще ви разкажа как можем да чуваме децата според това, което те искат да кажат, а не според това, което ние си мислим, че чуваме. Наричам това умение емпатия и ми се иска след лекцията  всеки да може да започне да прилага нещо малко, но значимо в общуването си с децата и с всички хора.

*анимационната версия на Емилия е създадена със SP Studio

. . .

Видео от презентацията на Емилия:

Емилия Крайнова за емпатията във връзката ни с децата from горичка on Vimeo.

One comment on “Емилия И. Крайнова на Форум Родителство, за това как да чуваме децата според това, което те искат да кажат

  • Василиса Косева , Direct link to comment

    Моля ви, след форума, качете лекциите тук, във Варна съм и няма да успея да присъствам, а ми е много важно… и на сина ми също :))) Благодаря! Поздрави!

Comments are closed.