Как в празни нефтени находища може да се прави чиста енергия

3021629-inline-cpg-eorfig

Въглищата и нефтът, два мръсни източника на енергия, могат да изчистят името си благодарение на стартъпа Heat Mining.

Eто как: След като дадено нефтено находище е изпразнено, обикновено в него се вкарва въглероден диоксид, за да се максимизира добива. След като и последните капки ценна суровина са изцедени от земята, намесва се Heat Mining. Използвайки вече изградената система за съхранение на въглероден диоксид, компанията създава станция за геотермална енергия. Въглеродният диоксид се загрява по естествен път под земята, след това е проводен нaгоре по станцията и там произвежда енергия с цена 3-4 цента на киловат, сравнима с тази на природния газ. По този начин имаме ценово ефективен начин за намаляване на количеството вреден въглероден диоксид.

„Елиминирането на емисиите въглероден диоксид в атмосферата не е необходимо да осакатява икономиката. Нашата технология предоставя нов начин за намаляване на емисиите, а има и множество други разаботени методи; няма причина да не се използват в широк мащаб по изключително ефективен начин.“, Джими Рандолф, технологичен директор на Heat Mining и изследовател към Университета на Минесота

Технологията на Heat Mining може да бъде използвана при разнообразни климатични условия и така е приложима дори там, където стандартно геотермална енергия не е приложима. „Можем да сме на практика навсякъде, където има подпочвен слой водопропусклива скала, което всъщност означава 40-50% от Северна Америка.“, продължава Рандолф.

Подборът на терените трябва да бъде изключително прецизен, тъй като скорошно изследване намира връзка между въглеродния диоксид и земетресенията. От основно значение е локацията, заключава същото изследване и затова Рандолф уверява, че ще използват единствено находища на места с нулева сеизмична активност и доказали безопаснотта си технологии.

Първата демонстрационна станция на Heat Mining ще бъде изградена в началото на следващата година. Ако всичко работи спрямо очакванията, надяват се на бързо разрастване. Изчисленията им показват, че само в САЩ биха могли да произвеждат 10 000 мегавата енергия (достатъчна за 10 милиона домакинства) от наличните нефтени находища.

Повече на HeatMining