КЛИМАТИЧНА ГРУПА

Групата е инициирана от Маги Малеева, работи на национално ниво по проблеми, свързани с климатичните промени. В нея влизат хора с различна професионална експертиза, обединени от обща ценностна система – критично мислене, любопитство за знание, лидерство, смелост, вдъхновение, доброволчество, уважение, работа в екип, прозрачност, отговорност. Свързва ни и желанието да допринесем максимално за намаляването на рисковете от климатичните промени.

И разбира се – да оставим на децата си един по-добър свят.