Мрежата Горичка

Свързваме различни хора и организации, които търсят други такива за да свършат нещо заедно.

Много проблеми могат да бъдат решени бързо и лесно, стига да знаем към кого да се обърнем. Всички познаваме някой, на когото се обаждаме за свръзка, когато ни трябва да речем водопроводчик или пък нова работа.

Горичка се превърна в такъв свързващ агент в една голяма мрежа от различни организации и хора и в момента тази дейност ни отнема най-много време. Три са причините за да сме в такава позиция. Позитивни сме, работим открито и прозрачно, и най-накрая работим с ясен интерес, което ни позволява да сме щедри в тази комуникация.

И така, трябва ли ви свързочник?