IPCC: Не можем повече да отлагаме действията за климата


Доказателствата, че съвсем наистина сме даже отвъд крайното време да предприемем действия за климатичните промени на планетата, продължават.

Поредното невъзможно за пренебрегване заключение от от новия доклад на IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Макар и не официално публикуван, той вече уж случайно циркулира из световните медии и сочи ужасяващи факти. Въпреки безспорните усилия, парниковите газове нарастват със средно 2,2% на година в периода 2000-2010 (предишните темпове са били 1,3% за 1970 – 2000 г.).

Двата основни фактора се явяват икономическо развитие и увеличението на населението. Най-много допринасят изгорелите нефт и въглища и, според доклада, те се очаква само да се увеличават. Освен ако не бъдат предприети „изрични действия“, сега прилаганите мерки просто няма как да ни спасят.

И макар потреблението на енергия от възобновяеми източници чувствително да се увеличава в развитите страни, въглищата си остават основен материал в световен мащаб. И според експерите емисиите от производство на електричество ще се удвоят или дори утроят до 2050 г. спрямо нивата от 2010 г. – освен ако не се предприеме „значително ускоряване“ на подобренията в добива на чиста енергия.

През 2009 г. на конференцията за климатични промени, инициирана от Обединените нации специалистите се съгласиха, че глобалното затопляне за през целия сегашен век не бива да надвишава 2C. А това изисква концентрацията на въглероден диоксид да остане под 530 частици на милион (PPM). Справка: наскоро нивото удари 400 PPM.

Изчислено е, че, за да се стабилизира въглеродният диоксид между 430 PPM и 530 PPM, инвестициите в изкопаеми горива трябва да бъдат намалени с 30 милиарда долара на година (за 2010-2029), а тези в не-въглеродно отделящи енергийни източници да нарастнат със 147 милиарда, годишно пак.

Положението е сериозно.

IPCC