Избери си бъдеще

Когато говорим за работата на Горичка, все забравям да цитирам създателя на Worldchanging, г-н Алекс Стифин (бърз превод от мен):

Намираме се пред две възможни бъдеща, едното е немислимо, а другото в момента е трудно да си го представим. Моят избор е да търсим начини да създадем бъдеще, което е устойчиво, динамично, проспериращо и честно – бъдеше, което е едновременно светло и зелено.  WorldChanging е основана на предпоставката, че такова бъдеще не е далечна възможност, а все по-вероятна реалност. Ние се опитваме да свързваме хората, които променят света с уредите, моделите и идеите за да го построят.

Подчертавам две неща. Едното са четирите думи „устойчиво, динамично, проспериращо и честно“. Струва ми се важно, че вкарва нови мерки, освен познатите за устойчивост и просперитет.
Другото важно за работата им е фокусът върху „хората, които променят света“. В Горичка често ни питат защо не правим по-масови неща. Ами ето заради това.