Подкрепа за провеждането на COP29 в България

Днес, група от организации, ангажирани с климатичната криза, сред които Горичка, Грийнпийс, Блулинк, Арир Стара Загора и Климатека, изпратихме открито писмо до Президента на Република България Румен Радев, както и до министрите на околната среда и водите, външните работи и енергетиката. В писмото подкрепяме идеята България да председателства и да бъде домакин на 29-тата среща на ООН за климата (СОР29) в края на 2024 година.
Тази възможност може да постави нашата страна в центъра на световната дипломация и да привлече интереса на водещи финансови институции и инвеститори в областта на въглеродно неутралните индустрии.
Вярваме, че СОР29 може да обедини различните гледни точки за зеления преход на гражданското общество, бизнеса, профсъюзите, академичната общност и местната власт.
Подготовката на делегация, кандидатурата и всички съпътстващи събития биха помогнали на България да влезе в глобалната икономическа и политическа орбита, свързана с климатичните промени, енергийния и индустриалния преход и икономическите предизвикателства на 21 век.

В писмото призоваваме Президента да участва активно в подготовката и провеждането на СОР29, за да можем заедно да осъществим този важен за България проект. Нашите организации са готови да съдействаме и активно да подпомогнем процеса.

Очакваме българското общество да види ползите за България и да подкрепи провеждането на 29-тата среща на върха за климата, посветена на една от най-съществените задачи, които имаме като българи и като част от човешката цивилизация.

.   .   .

Представяме Ви писмото:

ДO
Румен Радев, Президент на Р България

КОПИЕ ДО
Росица Карамфилова, Министър на околната среда и водите на Р България
Иван Кондов, Министър на външните работи на Р България
Росен Христов, Министър на енергетиката на Р България

ОТВОРЕНО ПИСМО

Относно: Подкрепа за провеждането на COP29 в края на 2024 г. в България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

България има реален шанс да председателства 29-тата среща на ООН за климата (СОР29) (Conference of parties) и да бъде домакин на най-големият глобален форум и среща на върха в края на 2024 година.

Срещите на ООН в този формат и по тази тема не само са най-голямото годишно глобално събитие за климатичните политики, но и уникална възможност за България да бъде в центъра на световната дипломация, да привлече интереса на водещи финансови институции и инвеститори в сферата на въглеродно неутралните индустрии, както и да стане средище на дебата за справедливия преход към нулево въглеродна икономика, в период, в който светът е силно динамичен и преодоляващ няколко кризи едновременно.

Независимо от горещите актуални национални теми, които са ангажирали вниманието на политическите партии и обществото, се обръщаме към Вас с призив да отправите искане към всички национални институции и членове на парламента активно да подкрепят, и да се ангажират с българската кандидатура и мобилизиране на обществото за председателстване и провеждане на СОР29 в България.

Долуподписаните организации подкрепяме кандидатурата на България и сме готови да съдействаме и активно да подпомогнем процеса България да бъде първата държава от Югоизточна Европа, който председателства този висок форум на глобално ниво.

Вярваме, че СОР29 може бъде темата обединител, която да събере различните гледни точки за зеления преход на гражданското общество, бизнеса, профсъюзите, академичната общност и местната власт и затова бихме ви подкрепили, Вие, като Президент на Република gorichka.bg, info@gorichka.bg

България, да продължите да следвате тази амбициозната цел и роля, за да можем заедно да осъществим СОР29 в България.

Очакваме българското общество да види ползите за България и да подкрепи провеждането на 29-тата среща на върха за климата, среща посветена на една от най-съществените задачи, които имаме като българи и като част от човешката цивилизация.

COP е не само единично събитие. То е постоянен процес, в който България трябва да участва активно и то излиза в голяма степен извън рамките на ангажиментите ни в Европейския съюз.

За да покажем, че България има интерес и капацитет от провеждането на СОР29 у нас, е важно да подготвим и изпратим широка правителствена и бизнес делегация, с участието и на неправителствения сектор, местната власт и академичните среди на СОР28 в Абу Даби Обединените Арабски Емирства през ноември тази година.

Подготовката на тази делегация, самата кандидатура и всички съпътстващи събития ще помогнат много на страната ни да влезе в глобалната икономическа и политическа орбита, свързана с климатичните промени, енергийния и индустриалния преход и икономическите предизвикателства на 21 век и ще докаже, че България може да бъде лидер на глобално ниво и в предизвикателни времена.

Необходимата инвестиция от страна на държавата е незабележимо малка спрямо нашия национален и бюджетен капацитет, което е незначителен разход, спрямо ползите, които България може да извлече от провеждането на това глобално събитие през 2024 г.

Уважаеми Господин Президент,

Надяваме се, че през следващите няколко месеца Вие ще засилите подкрепата си по тези въпроси, за да може тя да стане първостепенна във всички сектори, сфери и теми у нас, а ние потвърждаваме възможността си за включване и активно участие за постигането на тази важна за България цел.

С уважение,
Горичка
Грийнпийс
Блулинк
Арир Стара Загора
Климатека

4 май 2023 г., гр. София