Как да помогнем в опазването на горите, Алекс Дунчев

Алекс Дунчев разказва за опита и избора си като горски в опазването на дивата природа и българската гора. Той решава да отиде в държавното управление на горите, за да помогне на останалите лесовъди да се борят за опазване на вековните гори.
Какви са основните проблеми на българските гори и какво можем да направим всички ние, за да спрем унищожаването.