Форум Промяна - презентация на Георги Бърдаров

Как нарастващото население влияе на промените в климата: Георги Бърдаров #video@promiana

Георги Бърдаров е гл.ас. д-р в Геолого-географския факултет на СУ. Той преподава География на населението и селищата, Демография, Геоурбанистика, Етно-религиозни конфликти. Вълнува се от темата за демографското и етническо бъдеще на Европа, увеличаващата се имиграция и трансформацията на националните идентичности в континента. На Форум Промяна, Георги разясни какви може да са последствията от нарастващото население, върху климата на планетата и някои възможните решения на тези проблеми.

Георги Бърдаров: нарастване на населението и климатични промени from горичка on Vimeo.