Какво да правим със старите си електроуреди?

От 1 млн. мобилни телефона се извличат 16 тона мед, 350 кг сребро, 34 кг злато и 15 кг паладий.

Това са много ценни ресурси, които могат да бъдат използвани наново. Тази неделя, 19ти май, имаш възможност да се освободиш отговорно от всички  електроуреди, които събират прах в гаража (а за по тежките има и осигурен транспорт – звъниш, казваш, че имате един хладилник от 50те и екипа на Екологика съдейства с пренасяне и освобождаване)

Разговор с Даниел Костов, мениджър корпоративни клиенти в Екологика.

Горичка: Какво всъщност представляват е-отпадъците?

Даниел: С това име обобщаваме цялото излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Това са отпадъци, генерирани от промишления, търговския и частния сектор и включват електрозахранващо оборудване, електрически инструменти, домакински електроуреди, битова електроника, телефони и компютърна техника.

Горичка: Какви са количествата на този е-боклук?

Даниел: Според статистиката това са десетки хиляди тона електрическо и електронно оборудване, което излиза от употреба всяка година в България. Количествата за целия свят са милиони тонове. С други думи, всеки от нас създава по 5 кг е-отпадъци годишно. Тъжното е, че само 10% от тях се рециклират и оползотворяват.
Каква е ситуацията в България с рециклирането на подобни отпадъци?

В България отскоро се работи в посока модерно третиране на опасни отпадъци и общинските сметища все още не отговарят на изискванията за безопасно обработване, съхранение и обезвреждане на опасните компоненти. Огромна част от тях намират своя край на тези места, без да са били предварително третирани – чиста загуба на ценни суровини, ресурси и пространство. Това не само противоречи на концепцията за запазване на ресурсите, но създава предпоставки за трайно увреждане на околната среда. Дори не можем да си представим евентуалните щети. Очаква се количествата електронни отпадъци да нарастват все по-бързо, което изисква от новите индустриални концепции спешно включване на рециклирането на електронния скрап.

Какъв е изходът от тази ситуация?

Изходът според мен е да се научим да е-рециклираме. Затова ние се включихме в инициативата „Бъди отговорен. е-рециклирай” на Министъра за развитие на е-правителство.

Каква е целта на тази кампания?

Целта е да се покаже, че излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е важно да се събира и оползотворява. Първата кампания от инициативата, която се проведе в края на месец април 2013 г. събра над 1,5 тона е-отпадъци.

IMG_2885

 

Предстои втора кампания съвместно с Министъра на околната среда и водите. Тази неделя, 19 май 2013 г., ще имаме мобилни пунктове в 4 града – Бургас, Пловдив, Варна и София, които ще работят от 10.00 до 16.00 часа. Предлагаме и директно извозване от дома на по-големи уреди.

Кампанията освен образователна е и благотворителна. Събраните от нея средства ще бъдат дарени на две организации: сайта за обучение www.ucha.se и инициативата „ Аз ученикът” на една от прекрасните учителки на Заедно в час, Теди Зарева.

Какво се случва със събраните от кампанията е-отпадъци?

Отпадъците се събират, транспортират и рециклират своевременно, съгласно всички технически изисквания. Продуктите, получени при рециклиращия процес се връщат в производствения цикъл, а оставащите отпадъци се третират в съгласие с изискванията на законите. Част от фракциите като пластмаса, стъкло и метал ще останат в страната, а други – като мед, алуминий, злато и сребро, ще бъдат изпратени в най-големия за Централна Европа преработващ завод в Германия.

IMG_2905

Защо е важно да е-рециклираме?

Рециклирането не е по-евтина алтернатива на изхвърлянето на сметища, но е единственият начин да използваме ресурсите си внимателно и да опазим околната среда. Сравнени с рудата, електронните отпадъци са изключително ценен материал. За произвеждането на 1 тон мед от руда трябва да бъдат преработени около хиляда тона скали. За произвеждането на един тон мед от електронни отпадъци е нужно събирането и обработването само на 14 тона старо електронно оборудване. При сегашните екологични и социални условия производството на мед посредством рециклиране е много по-икономически изгодно. Рециклирането е отговорност към бъдещето.

 

One comment on “Какво да правим със старите си електроуреди?

  • рибарчето , Direct link to comment

    Всяко нещо свързано с рециклирането е много хубаво и полезно. Дано все повече хора добият този навик.

Comments are closed.