Какво да знаем, когато избираме елха за Коледа

Коледната елха създава празнично настроение и очакване за коледната и новогодишната вечери, както никоя друга домашна украса.

Все по-често празничното дръвче се възприема и като пример за безсмисления и увреждащ природата „материализъм“, обхванал модерните общества. Това противоречие изправя всеки един от нас пред избора дали и какво дръвче да подберем за Коледа.

Моето мнение е, че няма фатален избор за елха на фона на мащабите, с които унищожаваме Земята. Но ако все пак искаме да даваме добър пример на децата и близките ни за отговорно отношение към природата, то основният въпрос е дали изборът ни води до унищожение на околната среда, особено ако това се прави от 9 милиарда човека.

В такъв случай въпросът е свързан с това дали искаме решението ни да е природосъобразно, а тогава то трябва да се взема на базата на информация и критичен поглед.

Ето няколко неща, за които да помислим, когато си избираме елхата, под която ще поставим подаръци:

 

Да избера ли изкуствена елха?

При избора на изкуствена елха следва да имаме предвид материалите, от които е направена елхата – дали става въпрос за пластмаса, или друг материал. Важен също е и произходът на енергията (фосилни горива или друго), която се използва за производството и рециклирането ѝ.

Логично е да съпоставим и количеството на вредните емисии от еднократното производство на многократноизползваната елха, спрямо вредните емисии от ежегодното ползване на живи или отсечени елхи.

 

Да избера ли отсечена елха? 

При избора на отсечена елха основен въпрос е дали произходът ѝе законен. По закон всяко дръвче се изисква да има пластина с контролен номер, с който се индикира, че то е правомерно добито.

Важно е да знаем също дали елхата не е отсечена от място в гората, където е била единственото младо дръвче, както и какво е количеството на вредните емисии, които се генерират при транспорта за доставка и при изхвърлянето ѝ.

Добра практика например е закупуването на елха от вашата община или област.

 

Да избера ли жива елха в саксия?

При избора на живи елхи в саксии е хубаво да знаем произхода на елхата като законност. Тя  може да е изкопана незаконно от гората и сложена в саксия например.

С оглед на идеите ни за последващо залесяване е важно да знаем повече за произхода на елхата като дървесен вид, защото не е редно да залесяваме с чуждоземни видове в дивата природа.

Ако сме се спряли на елха в саксия трябва да попитаме какъв е начинът на производство на елхата. Дали са използвани химикали, как се присажда тя, както и какви грижи са необходими, за да може дръвчето да оцелее при пресаждане. Отлична практика е да се вземат предвид възможностите за многократно използване на елхата (при бавнорастящи видове), вредните емисии при производството (включително и на саксиите) и рециклирането.

 

Страшно ли е, че се секат елхички? 

Добивът на елхички всъщност е една нищожна част от количествата дървесина, която се добиват в горите с цел задоволяване на растящите ни потребности за дървесни продукти, особено като алтернатива на пластмасата.

Често си задаваме и въпроса дали е морално да отсечем малко дръвче за елха, но и този въпрос е странен на фона на милиардите вековни дървета, които се отсичат за целите на дърводобива.

Непопулярен и интересен факт е, че повечето елхи се добиват в горските разсадници на държавни и частни стопанства, или се отсичат от просеките на далекопроводи, които по закон се чистят периодично.

Възможно е елхичките да са били част и от горски поляни с голям брой самозалесили се дръвчета. В последния случай всеки добър лесовъд знае как да отсече едно дръвче, което така или иначе ще загине скоро заради силната конкуренция на другите растения. Може да бъде отсечено и дръвче, което няма съществено значение за формиране на бъдещата гора при наличие на голям брой други млади фиданки.

 

Откъде и от кого е добре да си купя елхичка?

С оглед на гореизброените съображения, лесно може да се стигне до извода, че за правилен избор на елха трябва да сте или квантови физици, или лесовъди. Всъщност е необходимо да се търсят търговци, които имат отговори на горепосочените въпроси, или поне имат доказателства, че са се съобразили със законите и добрите практики.

 

Какво да правим след коледните празници? 

Ако сме решили да вземем за дома си отсечена елха е най-добре тя да бъде депонирана по начин, който да позволява използването на биомасата, или разграждането ѝ в природата. Това е добра практика, с която се избягва затлачването на депата за отпадъци.

За елхите с контейнери е добре да знаем какво ще правим още преди закупуването им, тъй като, както вече стана ясно, само елхи от местни дървесни видове е редно да бъдат засаждани в дивата природа. Това трябва да се случва на места, където няма опасност те да бъдат унищожени от земеделска или друга техника.

Такива сортове са елхи от бял бор, смърч или ела със семенен произход от български гори. Специално белите борчета се засаждат на открити пространства в близост до гората при надморска височина от 1000 до 1600 м. Смърчът и елата се засаждат на над 1400 м н.в., по възможност на по-влажно и сенчесто място.

Ако случайно сме закупили елха в саксия от чуждоземен вид, каквито са например кавказката ела, американският сребрист смърч или други, е редно дръвчето да бъде засадено единствено в градска среда. При избиране на подобно дръвче е важно да се отчете рискът то да не оцелее при по-суха и гореща година. Във всички случаи възможността дръвчето да загине след пресаждане е много голям заради рязката промяна в условията на развитието му.

От хладен разсадник, то попада в добре затоплена къща и накрая се озовава на пек в задния двор. Риск съществува и при използването на дръвчета със слаба или неправилно развита коренова система в саксиите, което обаче трудно можем да преценим сами.

 

Какъв ефект оказвам на природата, ако си избера живо дръвче?

Няма официални данни за общия броя на продаваните в България елхи, но дори всяко едно от всички 2,5 милиона семейства в България да решат да си купят елха, то това би означавало всяка година да засаждаме и отсичаме всички дръвчета на площ от 2500 декара. Това е около 0,006% от площта на горските територии в страната и отговаря на площта на един-два от най-големите ни горски разсадници.

 

Какво е добре да кажем на децата за коледното дърво?

Въпросът с избора на елха всъщност има най-голямо значение по отношение на растящата нужда да отгледаме и образоваме поколение, което е максимално отговорно за природата и се замисля как с всяко свое действие въздейства върху земята.

Ето защо, какъвто и избор за елха да направим, ние трябва да учим и даваме пример на децата как сами да правят своя избор. Когато говорим за избор на елха, те трябва да знаят какво се купува и каква грижа се полага за нея.

Най-важна обаче е мисълта за въздействието ни върху природата, т.е. да учим децата да мислят критично, а не да предопределяме нашия и техния избор нито на база „екологична“ пропаганда, нито на база агресивна търговска реклама.

Александър Дунчев е доктор по горско стопанство и изявен общественик на тема гори, защитени територии и климат. Практичният си опит трупа вече 13 г., първоначално като експерт в Природен парк Витоша, след 2012 г. в международната организация WWF, a от 2017 г. в Югозападно държавно горско предприятие.