Карта показва как изменението на климата влияе на екстремните метеорологични явления

Наводнения, горещини, суши, бури… През последните десетилетия ставаме свидетели на безпрецедентни горещи вълни в Европа, включително в Швеция, и все по-мащабни и опустошителни горски пожари дори на места като Гренландия. Всички те сигнализират, че екстремните метеорологични явления набират скорост и изглежда имат връзка с изменящия се климат и човешката дейност.

Екстремните проявления на времето са сравнително нова област на научните изследвания в областта на климата. Тя свързва на пръв поглед абстрактната концепция за изменението на климата със собствените ни осезаеми преживявания за времето. Търсейки причините за зачестяващите метеорологични крайности, през последните 20 години, учените са публикували над 350 рецензирани проучвания, разглеждащи екстремните метеорологични явления по целия свят. Те обхващат от горещите вълни на Скандинавския полуостров и сушите в Калифорния до наводненията в Бангладеш и ураганите на Карибите.За да проследят как се натрупват през годините доказателства, че човешката дейност повишава риска от някои видове екстремни метеорологични явления (особено тези, свързани с топлина), експертите на Carbon Brief – британски уебсайт, отразяващ развитието на науката за климата, са картографирали известните до момента проучвания. Картата разглежда екстремни метеорологични явления като горещи вълни, наводнения и суши, показвайки дали е установена връзка с причинените от човека климатични промени или не.

Кои екстремни метеорологични явления са най-чести:
– екстремни горещини (33%),
– валежи и наводнения (20%)
– суша (17%)
Заедно те съставляват повече 70% от всички публикувани проучвания.

Анализът на картата и данните води до интересни изводи. Един от тях е, че 70% от проследените 405 екстремни метеорологични явления са били по-вероятни или по-тежко протичащи заради причинените от човека климатични промени. Друг интересен извод е, че 79% от всички явления са имали някакво човешко въздействие.

Картата е публикувана за първи път през юли 2017 г., като ежегодно се прави нейна актуализация. Според създателите й целта й е да служи като „проследяващо устройство в реално време за развиващото се поле на екстремните метеорологични явления“. Тя е достъпна на уебсайта на Carbon Brief и благодарение на нея могат да се проследят различни видове екстремни явления като горещи вълни, наводнения и суши в цял свят. За да поддържа картата актуална, екипът на Carbon Brief регулярно добавя нови проучвания към нея и продължава да прави анализи.

Според един от авторите на анализа на картата, Роз Пидкок, силата на проекта на Carbon Brief е в неговите мащаби и възможността да се анализират обобщено данните от толкова много метеорологични явления. „Изкушаващо е да погледнем резултата от едно проучване и да решим, че това е окончателната последна дума, но в действителност доказателствата трябва да бъдат разгледани цялостно, за да се разбере как климатичните промени влияят на екстремните метеорологични явления“, каза тя в интервю за уебсайта Prevention Web.Картата на Carbon Brief, макар и да е основа за много полезни анализи, не е първи проект в тази насока. Световната метеорологична организация поддържа карта, показваща случващите се в момента екстремални явления. Популярният уебсайт с прогнози за времето Accu Weather предлага карта на света, която предупреждава при опасност от екстремни явления и използва за основа официални правителствени източници. Организацията Environment America пък е публикувала на сайта си онлайн карта на САЩ с екстремните проявления на времето.

One comment on “Карта показва как изменението на климата влияе на екстремните метеорологични явления

  • Виолета Людмилова , Direct link to comment

    Тази статия е Добра и трябва да се замислите,че природата се самовъзстановява!

Comments are closed.