Позициите на партиите по климатичните въпроси – „Климатичен вот 2022“

Какви политики смятат да следват партиите по отношение на климатичните политики, декарбонизацията, въглищните електроцентрали, електромобилността, земеделието и животновъдството? Допитваме се до основните политически сили за трети път в навечерието на избори. Кампанията ни „Климатичен вот“ продължава със своето логично продължение. Нейна основна цел е да насочи общественото и политическо внимание към климатичната тема, търсенето на прозрачност и получаването на обратна връзка от партиите.

За да продължим дискусията, свързана с изменението на климата, зададохме следните пет въпроса, обръщайки се към основните политически партии в страната:

1. Във Вашата партия/коалиция споделяте ли необходимостта спешно да се работи за управление на рисковете, свързани с климатичните промени, и бихте ли подкрепили позиция „заместник министър-председател по климатичните политики” в следващо правителство на България?
2. Според Вас трябва ли България да има цел за климатична неутралност на национално ниво (например, такава цел да се заложи в Закона за ограничаване на изменението на климата, в стратегически документ като дългосрочна Стратегия за декарбонизация, в Политическо споразумение между парламентарно представените партии)?
3. Имате ли визия за реализирането на справедлив енергиен преход в България и конкретно кога смятате, че трябва да бъдат затворени последните въглищни централи в България (2026 г., 2030 г., 2035 г., 2038 г.)?
4. Как предлагате да се постигнат в България целите на Европейския съюз в земеделието и животновъдството – за 50% намаляване използването на торове, пестициди, антибиотици и 25% дял на биоземеделието?
5. Как смятате, че трябва да се постигнат националните цели за електрическа мобилност – 100 хил. електромобила и 10 хил. зарядни станции?

Отговорите на представителите на основните политически партии и кандидат-президентските двойки очаквайте в поредица от статии на нашия уебсайт, както и в социалните мрежи на Горичка.

Инициативата „Климатичен вот 2022“ е подкрепена от Граждански колектив към платформата „Горичка“, наречен „Анонимните климатици“, който обсъжда и обменя идеи в различни сфери, имащи отношение към климатичните промени. Ние сме над 70 души от най-различни сфери на обществото, имаме различни занимания, познания и интереси. Това, което ни обединява, е увереността, че климатичната криза е един от най-сериозните проблеми, пред които е изправено човечеството, и също така, че все още е възможно да избегнем най-тежките климатични сценарии, ако бъдат навременно предприети необходимите действия. Ние нямаме претенции да предоставяме безпогрешни формули и стратегии, но вярваме, че в разговорите се раждат решения и идеи, които могат да допринесат за по-добро бъдеще на човечеството.

Инициатива „Климатичен вот“ е част от една дългосрочна цел на „Горичка“ за по-широко, трайно и устойчиво интегриране на екологичните теми в общественото пространство, така че по-бързо и адекватно да се решават въпроси от обществен интерес и важност. Затова смятаме да продължим да иниицираме дискусия по важните за нас теми, както и да ангажираме политици, журналисти, представители на бизнеса известни личности в България, експерти и младежи. Проучването се осъществява в партньорство с Коалиция за климата – България.