Горичка започва кампанията „Климатичен вот–2023“

Свидетели сме на все повече отрицателни за хората и околната среда ефекти на климатичните промени през последните десетилетия по света и в България. Все по-големи са рисковете, щетите и преките финансови загуби и невинните жертви от свързани с тези промени, по-чести и по-интензивни, екстремни прояви на времето.

Каква е целта на инициативата Климатичен вот ?

Поради тези причини, засягащи всички нас, за четвърти пореден път „Горичка“ стартира своята инициатива „Климатичен вот“ преди избори. Наша основна цел е да запознаем българските избиратели с платформите и становищата на основните политически сили и в същото време да накараме бъдещите депутати, министри и кметове да обърнат повече внимание на темата за промените в климата и да се замислят над възможните решения на проблема.

За нас е важно до колкото се може повече политици да стигне разбирането, че в България е налице спешна необходимост да се предприемат конкретни действия за прилагането на работещи решения за реагиране на специфичните за всеки от секторите на икономиката рискове, свързани с климатичните промени. Това е ключово с оглед на най-доброто управление на тези рискове и превръщането на проблема в решение за устойчиво икономическо развитие.

В същото време е важно да се отбележи, че за първи път през 2022 г. ВЕИ енергията стана доминиращият източник на енергия в ЕС, достигайки 23% от общия дял на електрическата енергия и задминавайки другите източници. Съседните на България държави заложиха амбициозни цели за развитие на ВЕИ и предприеха активни действия за тяхната реализация.

 

Важен фактор е и войната в Украйна, която ускори зеления преход и 5/6 от енергийните нужди в ЕС през миналата година бяха покрити от бързия растеж на използването на възобновяема енергия, а плановете за рестартиране на въглищния сектор останаха само на хартия.

 

Какво да очаквате от „Климатичен вот 2023“?

Темите, върху които се фокусираме с „Климатичен вот 2023“, са свързани с изменението на климата и възобновяемата енергия. За да научим какви са позициите на основните политически сили по тях, изготвихме 10 въпроса, които им изпратихме и с призив да се включат в кампанията. Отговорите на представителите на основните политически партии очаквайте в поредица от статии на нашия уебсайт, както и в социалните мрежи на „Горичка“.

ВЪПРОСИ:
 1. Какво знаете за климатичните промени и последиците от тях за България, както и за необходимостта от прилагане на решения за смекчаване и адаптация?

2. Във Вашата партия/коалиция смятате ли за необходимо спешно да се работи за актуализация на Закона за климата, така че в него да имаме национално заложени годишни цели за намаляване на емисиите, но също да покрива както управлението на рисковете, така и мерките за адаптация, свързани с климатичните промени?

3. Подкрепяте ли 29-та Конференция на ООН за климатичните промени да бъде председателствана и проведена в България в края на 2024 г.?

4. Вашата партия/коалиция счита ли за приоритет спешна актуализация на законодателството и стратегическите документи в областта на политиките за климата, включително Закон за ограничаване на изменението на климата, Национален план в областта на енергетиката и климата, Дългосрочна стратегия за декарбонизация на икономиката и пътна карта, и Национална стратегия за адаптация към изменението на климата?

5. Вашата партия/коалиция подкрепя ли по-висока цел за възобновяеми източници до 2030 г. от 45% за ЕС?

6. Ще осигурите ли условия за предприемане на конкретни политически и икономически мерки за насърчаване използването на ВЕИ технологии за производство на електроенергия (основно вятър и слънце), както и за отопление и охлаждане (термопомпи) и съхранение на енергия?

7. Ще подкрепите ли въвеждането на мерки за улесняване процеса за превръщане на миньори и енергетици, засегнати от енергийната трансформация във въглищните региони, в произвеждащи потребители на енергия чрез инсталиране на ВЕИ мощности като покривни соларни системи?

8. Вашата партия/коалиция вижда ли смисъл да диверсифицира производствените мощности в държавния БЕХ със соларен и вятърен капацитет и бихте ли насочили свръхпечалбите на дружеството към подобна диверсификация?

9. Какви конкретни мерки сте предвидили за повишаване на капацитета на мрежата за присъединяване на нови възобновяеми мощности?

10. Какви мерки сте предвидили за намаляване на административната тежест за присъединяване на малки / микро сградно интегрирани ВЕИ?

Инициатива „Климатичен вот“ е част от една дългосрочна цел на „Горичка“ за по-широко, трайно и устойчиво интегриране на екологичните теми в общественото пространство, така че по-бързо и адекватно да се решават въпроси от обществен интерес и важност. Затова смятаме да продължим да инициираме дискусия по важните за нас теми, както и да ангажираме политици, журналисти, представители на бизнеса известни личности в България, експерти и младежи.