Климатът в класната стая

В кои държави се изучават и в кои не теми, вързани с изменението на климата

Темата за изменението на климата бавно си проправя път от новинарските емисии към класните стаи. Във все повече училища по света, включително и в България, започва да се говори за глобалното затопляне и връзката ни с него и все повече деца и младежи започват да мислят проактивно и да търсят решения на проблема.

Ограничените училищни бюджети, притесненията относно претоварването на учениците, непознаването на темата от много от учителите и политическата опозиция срещу този спорен в много държави въпрос, обаче усложняват разпространението на информацията за справяне с промените в климата в училищата. Въпреки това образованието има потенциала да изиграе изключително важна роля в борбата с промените в климата, тъй като то може да формира едно по-загрижено за бъдещето си поколение, което подкрепя усилията за намаляване на замърсяването и иска да бъде част от тях. За това и апелират от години много международни организации като ООН, UNICEF и ЮНЕСКО, които насърчават нациите да въвличат все по-активно новото поколение в разрешаването на този тясно свързан с бъдещето му проблем.

Процесът по навлизане на климатичната тема в училищата засега в бавен, а в някои държави и напълно стопиран по политически и икономически причини. Въпреки това примери – добри и лоши, не липсват и решихме да ги потърсим, за да научим кои държави са допуснали темата до училищата си, кога, защо и как се е случило това, както и кои все още не искат да запознаят учениците със случващото се с планетата.

Ирландия
Ирландските училища често се посочват като един от най-добрите примери в света не само по отношение на климатичното, но и на екологичното образование. В островната държава е взето решение изменението на климата да стане част от широка тема, известна като образование за устойчиво развитие, насочена към социални и екологични проблеми, вариращи от бедността до намаляващото биоразнообразие. Инициативата е част от национална стратегия за образованието в страната. Една от целите на климатичното обучение е чрез него да се развиват аналитичното и критичното мислене на учениците в контекста на устойчивото развитие. Уроците не включват само преподаване, а и разискване на проблеми и обсъждане на решения.

Дания
Дания и съседките ѝ започват да обръщат по-специално внимание на темата за устойчивото развитие през 90-е години на миналия век, постепенно включвайки я в политиките и в образованието си. Срещата на върха на ООН за климата (COP15), провела се в Дания през декември 2009 г., дава допълнителен тласък на скандинавската държава и властите решават да насочат усилия към подобряване на научните познания за глобалното затопляне и навлизането на темата в училищата. Така се стига до 2009 г., когато Дания въвежда новата си училищна програма, включваща елементи на образование за промените в климата и устойчиво развитие. Учениците започват да разглеждат взаимовръзките между природа и общество, а климатичните промени се разглеждат предимно като преподаване на наука за климата, която се включва в предмети като география и социални науки. Важна стъпка е, че в училищата започват да се изследват и взаимовръзките между човешкото поведение, потреблението и климата.

Италия
Друг позитивен пример в Европа е Италия. През есента на 2020 г. в страната влиза в сила решение държавните училища да изискват децата във всеки клас да изучават изменението на климата и устойчиво развитие. С този акт Италия се превърна в една от държавите, претендиращи, че предлагат най-доброто екологично образование в света.

Южна Корея
Република Корея въвежда редица политики и инициативи в подкрепа на екологичното образование, започнали през 2008 г. със Закон за насърчаване на екологичното образование. Правителството си поставя за цел да насочи усилия не само към учениците и студентите, но и да повиши националното екологично съзнание и да насърчи хората да развиват изследователски и научни умения в полза на природата. През 2011 г. в сила влиза и план за екологично образование, който предлага формално социално-екологично образование и дава възможност на учениците да избират изучаването на нови предмети, свързани с устойчивото развитие и с промените в климата. Започват да се провеждат и обучение за повишаване квалификацията на учителите в областта на екологично образование.

Индия
След като през 2021 г. населението на Индия достигна 1,412 милиарда души, прогнозите са, че през следващата година страната ще изпревари Китай, превръщайки се в най-многолюдната държава в света. Борейки се не само с бедността, но и със замърсяването, правителството на Индия започна да приема все повече мерки, които да образоват населението в по-устойчива посока. Една от тях беше въвеждането на задължително екологично образование във всички училища в страната. Сред темите, които изучават индийските ученици, са и свързани с промените в климата и глобалното затопляне.

Държави на фронтовата линия в борбата с промените в климата
Доминиканската република е един от немалкото примери за заплашени от повишаващото се морско равнище и урагани държави, които обръщат специално внимание на промените в климата в образователната си система. Още през 1998 г. екологичното образование става задължително за всички училища в републиката, а през 2008 г. учениците започват да изучават и теми, свързани с изменението на климата. Нова Зеландия също въвежда специално климатично образование. В страната темата се преподава като част от учебното съдържание на ученици на възраст между 13 и 19 години. Други интересни примери са разположените върху острови Куба, Индонезия, Мавриций и Тринидад и Тобаго. В тези държави, освен учебното съдържание, свързано с климата, има и извънкласни дейности. Някои от тях са част от инициативата Sandwatch на ЮНЕСКО, благодарение на която ученици посещават плажове, за да измерват ширината им и извършват дейности като анализиране посоката на вълните, събиране на водни проби, оценка състоянието на дивата природа и събиране други, свързани с повишаващото се морско равнище данни. Като част от същата програма на ЮНЕСКО се развива климатичната грамотност и в много училища в Бразилия, Монголия, Намибия, Филипините и Южна Африка и са обучени над 67 хил. учители във Виетнам.

Австралия
Макар и внушителните 93% от енергията в страната да се произвеждат от изкопаеми горива, Австралия е една от държавите в челните редици на образованието за устойчивост и климат. През 2000 г. правителството приема национален план, озаглавен Екологично образование за устойчиво бъдеще и в последствие са създадени редица инициативи и органи за изпълнение, като Австралийската инициатива за устойчиви училища и Австралийския изследователски институт за околна среда и устойчивост. Образователната стратегия на страната поставя цел за интегриране на темата за устойчивостта чрез холистичен подход, който ангажира общността чрез образование и учене през целия живот. През 2014 г. Австралия прави следваща крачка напред, въвеждайки първата по рода си национална учебна програма, включваща устойчивостта като един от трите широки предмета, изучавани от учениците.

Великобритания
След десетилетия на отлагане навлизането на климатичната тема в образованието, през последните години Великобритания започва да прави стъпки чрез различни формални и неформални инициативи. Конкретно в Англия околната среда и устойчивото развитие присъстват в учебните програми още от 1970 г. по инициатива на граждански организации. Въпреки това изменението на климата все още е спорна тема за много хора на острова и фокусът в образованието остава върху устойчивото развитие.

Китай
През последните години Китай бързо изпреварва САЩ и в момента е държавата, отделяща най-големи общи количества парникови газове. Въпреки това азиатския гигант въвежда екологично образование още в края на 70-е години на миналия век. Основният довод на тогавашните власти за вземането на важното решение е повишеното внимание към устойчивото развитие и необходимостта от опазване на околната среда. След Конференцията на ООН за околната среда и развитието, провела се през 1992 г. в Рио де Жанейро, китайското правителство изготвя редица политически документи, определящи темите, свързани с екологията и устойчивото развитие, като ключови за качественото образование. През 2010 г. устойчивото развитие се включва официално и в националната образователна политика. Въпреки множеството образователния инициативи, свързани с екология и устойчивост обаче, изменението на климата така и не става една от темите в образователната система на Китай.

САЩ
Най-голямата икономика в света и един от основните източници на парникови газове – САЩ, беше на път да приеме законодателство, въвеждащо задължително климатичното образование в училищата. Идеята обаче срещна остър отпор и беше спряна. Основните критики дойдоха от Уайоминг, известен като щата производител на въглища и петрол. Основният довод е, че въвличането на младите хора в темата може да навреди на местната икономика.

България
От тази година климатичното образование започва да навлиза по-мащабно и в българските училища, макар и все още да не е част от задължителното съдържание. Инициативата е на фондация „Заедно в час“, която прокарва темата благодарение на проект, финансиран от Европейската климатична фондация. През започващата през септември учебна година ученици и учители ще имат достъп до материали, посветени на темата за климатичните промени. Интересното при тези материали е, че те не целят толкова преподаване на темата, а по-скоро провокиране на учениците, за да започнат да търсят и предлагат решения на екологични проблеми в своите общности. Материалите ще бъдат публикувани и разпространени публично като ресурси на най-големия български сайт за обучителни ресурси за учители Prepodavame.bg