На 9 май започва Конференция за бъдещето на Европа

„Бъдещето е в твои ръце“ е мотото на стартираща мащабна инициатива на Европейския съюз. В течение на една година Конференцията за бъдещето на Европа има за цел да помогне за определяне посоката на развитие на ЕС през следващите няколко десетилетия. Интересното за това амбициозно начинание е, че то разчита на мнения, идеи и препоръки, които да дойдат от гражданите чрез онлайн платформа и поредица от събития на европейско ниво и в страните-членки.

Платформата осигурява дигитално пространство за взаимодействие на гражданите и обмен на идеи за това как те виждат бъдещето на Европейския съюз. Тя беше представена на пресконференция през април тази година от тримата съпредседатели на Изпълнителния съвет на Конференцията: заместник-председателят на комисията Дубравка Шуйка, евродепутатът Ги Верхофщад и португалският държавен секретар Ана Пола Закариас. Официалният старт на платформата и на Конференцията ще бъде даден в Деня на Европа – 9-и май тази година.

Следвайки подхода отдолу нагоре, платформата се очаква да бъде в основата на Конференцията, обединявайки приноса на всички заинтересовани граждани. За да се даде възможност за наистина общоевропейска дискусия, съдържанието е достъпно на всички 24 официални езика на ЕС чрез машинен превод.

Дискусията е насочена към девет ключови теми: изменение на климата и околна среда; здравеопазване; по-силна икономика, социална справедливост и работни места; ЕС по света; ценности и права, върховенство на закона, сигурност; цифрова информация; европейска демокрация; миграция; образования, култура, младеж и спорт. За всички допълнителни обсъждания е създадена и десета тема „Други въпроси“.

Като инструмент, създаден за гражданите, платформата е отворена за всички европейци, които се интересуват от бъдещето на ЕС, имат нужда от обмен на идеи или организиране на събитие, за да обсъдят какви трябва да бъдат позициите на Съюза по деветте ключови теми. Целта е с мнения и препоръки да се включат европейци от всички сфери на живот, с различен етнос, професия, социален статус и образование.

Платформата е предназначена да събира хиляди изявления, препоръки и видеоклипове от граждани от целия Съюз. Събитията, които ще се проведат под нейна шапка, варират от официални правителствени конференции и кметски съвещания до малки самоорганизирани събирания за няколко души.

„Тази наистина амбициозна конференция засилва нашата представителна демокрация. Тя отговаря на нуждите на гражданите, като ги въвежда в центъра на създаването на политики в Европейския съюз“, каза на пресконференцията за представянето на платформата заместник-председателят на ЕК и комисар по въпросите на демокрацията и демографията Дубравка Шуйка.

Безспорно една от най-важните теми за обсъждане в платформата е изменението на климата и мерките, които ЕС трябва да вземе за предотвратяването на глобална климатична криза. По стечение на обстоятелствата, официалното обявяване на платформата беше точно 70 години след историческото подписване на Парижкия договор на 18 април 1951 г. С този договор се дава начало на Европейската общност за въглища и стомана, която проправя пътя за създаването на Европейския съюз. Сега, седем десетилетия по-късно, европейските държави се целят в спиране употребата на въглища в електроцентралите и нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 г. Очаква се именно тези цели да са сред най-обсъжданите теми в платформата.

Изборът на най-подходящите идеи, обсъждани на платформата, ще бъде задвижван от изкуствен интелект. След това тези идеи ще се включат в дискусиите на граждански панел, които се очаква да бъдат един от градивните елементи на Конференцията. За постигане на целта да се реформира Европейския съюз, като го доближи до своите граждани, през годината на тази Конференция ще се изготви доклад с препоръки, който след това трябва да бъде одобрен от държавите-членки, Европейския парламент и Комисията.

Евродепутатът Ги Верхофщад, съпредседател от Европейския парламент на Конференцията, определи интерактивната платформа като напълно нов инструмент в историята на ЕС. Според него той ще позволи на гражданите да участват както пасивно, така и активно в Конференцията. Платформата ще служи като двигател за дейности, резултатите от които ще формират принос към Конференцията чрез гражданските панели и пленарните сесии.

Европейският парламент, Съветът на Европа и Европейската комисия вече поеха ангажимент да вземат предвид събраните чрез платформата граждански мнения и препоръки. Заместник-председателят на ЕК Шуйка отбеляза, че при успех онлайн платформата може да се превърне в постоянен инструмент за обществени консултации.

Официалното стартиране на конференцията e на 9-и май, но платформата вече е активна онлайн – структурата и съдържанието й може да се разгледат на адрес futureu.europa.eu. За участие в нея трябва да се създаде акаунт или се ползва профил в социалните мрежи. Ползвателите на платформата ще бъдат обвързани с харта, за да не злоупотребяват с нея, като разпространяват фалшиви новини и реч на омраза. Публикациите ще бъдaт обект на модерация и всяко съдържание, което не отговаря на хартата, ще бъде отхвърлено.

Като част от процеса на Конференцията за бъдещето на Европа и в рамките на проект, финансиран от Европейската климатична инициатива, партньори от България, Чехия, Естония, Германия, Унгария, Италия, Румъния и Полша ще дадат препоръки за това как дейности за осъществяване политиката на ЕС в областта на климата и енергетиката и такива от Конференцията за бъдещето на Европа могат да се случват в синергия. Като партньор от българска страна по този проект активно се включва и „Горичка“.