Пластмаса, което се прави от парниковите газове във въздуха, вместо от нефт

Можем ли да произвеждаме пластмаса от нежеланите парникови газова в атмосферата? Тук влизат американците от Newlight Technologies, чиято невероятна мисия е да заменят пластмасите, направени от петролни продукти, с такива направени от въздух и то в глобален и пазарно ориентиран план, така че да преработят толкова въглерод, че да стабилизират климата.

В момента за производството на 400 г пластмаса грубо се отделят около 2 кг въглероден диоксид. Откритието на Newlight не само прескача тези 2 кг, но и извлича още около половин от вече наличните в атмосферата. Кратката сметка показва, че така бихме могли да намалим емисиите с 2 милиарда тона годишно (в момента на човек се падат близо 30 кг пластмаса, пак годишно).

Newlight следват примера на най-добрия учител, природата. От милиарди години растенията пречистват въздуха и превръщат зловредните газове в полезен материал. Тяхната технология  извлича въглеродните молекули от въздуха с парникови газове и ги пренарежда в дълговерижни термопластични полимери, с качества сходни на тези на пластмаса, за чието производство е използван нефт. Технологията за преработване може да синтезира термопластмаси от разнообразни източници, включително станции за преработка на отпадъчни води, сметища, енергийни станции. Крайният продукт предоставя зелена алтернатива на множество широко разпространени вреди като полипропилена, полиетилена, полистирена, термопластичния полиуретан и още по-ужасно звучащите ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) и PMMA (Polymethyl methacrylate).

Уау!

Newlight Technologies