Приоритетите на новата енергийна стратегия на България

energy_grid_onpage

България ще има нова енергийна стратегия. Авторите на стратегията вярват в масовата газификация, подминават технологии, като термопомпи или пък енергия от биомаса и определено не са убедени в потенциала на подобряването на енергийната ефективност. Необяснимо е и това, че стратегията предвижда подкрепа за използването на въглища.

Ако стратегията беше преминала през обществено обсъждане, вероятно следния проблем би бил център на дебата: в нея нито устойчивото развитие, нито икономически просперитет са ясни приоритети. А кое е по-важно в една такава стратегия?

Събрахме няколко интересни коментара, които доста добре описват проблемите на стратегията.

Старите черти на новата енергийна стратегия“ от Боян Рашев от denkstatt България,

(Не)ефективност и интереси в енергетиката“ от Красен Станчев и Красимир Лаков,

А не можем ли без газ“ от Юлиан Попов,

Енергийната стратегия: много приоритети, но без разчети“ от Института за пазарна икономика.

Какво е твоето мнение?