Община Бяла обсъжда бъдещето на Кара дере

Ще запази ли една от най-красивите места и почти 6 км от Черноморското крайбрежие непокътнати или местността Кара дере ще бъде застроена, а над прекрасния плаж ще има зона за почивка и развлечения?

Това ще зависи от решението на община Бяла за бъдещето на Кара дере, заложено в Общия устройствен план.

Макар и отсъствието на ивица от хотели да е иновативно за Черноморието, представената в момента концепция застрашава да унищожи емблематично за България място. Ние вярваме, че общината може да
използва много по-добре потенциала си.

Кметът на община Бяла, Пеньо Ненов инициира онлайн обсъждане днес.

По този повод, изпратихме това становище до г-н Ненов:

 

Уважаеми г-н Ненов,

 

Пиша настоящото писмо във връзка с предстоящото обсъждане на плановете за застрояване в местността Кара дере в община Бяла.

С активисти и граждани, които обичат природата на България и силно настояват за опазването й, се обръщам към Вас с безпокойство и с желание да споделя мисли и предложения по отношение на бъдещето на Кара дере.

Запазване на местността Кара дере би могло да доведе до различни ползи за Вашата община и за гражданите й. Не само обособяване на крайбрежна ивица с развлекателни обекти, а използване на пълния потенциал на мястото съществуват. Примери за развитие на туризъм сред природата и със запазена флора и фауна, девственост и красота съществуват, и при това не са малко.

За жалост в България не останаха много подобни места, но това е силен шанс за Вас и хората от Бяла да предоставите нещо различно от вече установената практика по българското Черноморие.

Застрояването в местността ще развали уникалността му. Силно се надяваме да преосмислите и предприемете нужното за изграждане на буферна зона от минимум 1 километър незастроена площ.

Бунгала, хотели, алеи и заведенията ще нарушат силно автентичния вид на природата.

Застрояването назад – още повече. Инфраструктурата – бензиностанции, автобусни спирки, електропреносна мрежа – това са наистина големи инвестиции, които ще доведат до урбанизация, а мястото не може да поеме това.

Настояваме да обмислите възможностите и да се обсъди не само обособяване на крайбрежна ивица със зелен пояс и преместваеми обекти за развлечение, а използване на пълния потенциал на мястото.

Добри практики са и намаляване на инвестициите в инфраструктура за сметка на иновативни, креативни и модерни решения, свърани с природосъобразни политики – зона забранена за коли, превоз с електромобили, модерна екологична система за разделно събиране на отпадъци, всичко тое което води до по-малко замърсяване, шум и застрояване, както и опазването на биоразнообразието в района.

Разбирам, че мислите за добри европейски практики, както и за устойчиво развитие. Вярвам, че човек с Вашия мащаб на мислене има истински шанс да демонстрира добър пример и да е пионер за България с това да приложим такива практики и у нас, като същевременно запази природата!

Насърчавам работата на Вашата община с НПО сектора и вярвам, че едно дългосрочно сътрудничество може да е от полза за намиране на най-доброто решение за Кара дере и неговата природа.

 

С уважение,

Магдалена Малеева