Онлайн архив на защитените територии в България

Ръкописно писмо от началник на отделение за горите към МЗДИ инж. Д.Й.Загоров до Директора на Държавната печатница, придружаващо приложените за отпечатване в Държавен вестник указ по одобряване Правилника за народния парк „Витоша“.

Я, чудесно – имаме си вече място в българския интернет, посветено на официалната документация, свързана със защитените територии. В един доволно прегледен вид Асоциацията на парковете в България представя историята на опазването на природата в татковината или поне опитите за това. За да бъдем съвсем точни, цитат:

„Документите в онлайн архива на защитените територии са предоставени публично в интернет с цел овластяване за аргументирана работа в защита на биоразнообразието на различни заинтересовани групи – както НПО и публични администрации, работещи за опазване на защитените територии, така и местни общности, бизнеси и неформални групи, политици, медии, активни граждани и разследващи журналисти, борещи се за прозрачност и превенция на корупцията в конкретни случаи на противоречиви инвестиционни намерения по отношение на природните ресурси.“

Намираемото на сайта е от документи, дарени на АПБ от партньорски организации и лични архиви от цялата страна, най-ранните са от 20-те години на ХХ век.

Като всеки проект, и този си има планирани разнообразни активности, за да разберат повечко хора за него. Първата такава е изложбата в подлеза на Софийския университет, която можеш да разгледаш до 19 март. Случайни и не минувачи ще видят някои от най-интересните документи от архивите на Съюза за защита на родната природа в България (1928-1954) и на Министерството на земеделието и държавните имоти и приемственото Министерство на земеделието и горите (1930-1948), както и на други институции и общественици от миналия век.

Основната идея е така улесненият публичен достъп да постави в перспектива проблемите по опазването на българската природа в контекста на преди и сега, когато управлението на парковете е в съмнителни ръце. Дали това ще има практическа стойност, предстои да видим.

Еко архив