От 15 до 18 април Зелени дни пред Народния театър

Ще се представят производители и вносители на биосертифицирани храни и козметика, дистрибутори на екипировка, природни паркове и общини,бизнеси в сферата на селския и екотуризма.  Фестивалът е организиран от Българската асоциация за алтернативен туризъм.

В рамките на фестивала (16 април) ще се състои и конференция „Франция-България-Дестинация зелен туризъм“

за повече информация