02 comments on “Откриване на Форум Храна: Маги Малеева и Йордан Жечев (видео)

  • анонимен , Direct link to comment

    „Горичка е инициатива за обучения, разговори и дебати за устойчиво бъдеще. Само с повече въпроси ще стигнем до повече отговори.“
    Какво е мнението на МАГИ , световните Лидери ( хората с най- много власт и пари ) запознати ли са с глобалните ЕКО проблеми? ТЕ също ли са така загрижени както МАГИ Малеева? какво са направили ТЕ за решаването на тези глобални ЕКО проблеми?Видно е че световните Лидери взимат мерки за опазване на климата, озоновият слой и други, но производителите на пластмаси, пестициди, ГМО и други са много силни и не съм забелязал голяма промяна? Аз мисля че трябва по-бързо да се направят нужните промени, НО ПО ПРАВИЛНИЯТ НАЧИН. Например има много теоретично възможни решения на проблема с пренаселеността на планетата, НО САМО ЕДНО Е БОГОУГОДНОТО РЕШЕНИЕ, (а някой теоретично възможни решения са сатанински) !
    Ако някой може да ми отговори ще съм му благодарен. интересувам се СВЕТОВНИТЕ ЛИДЕРИ знаят ли че освен кръговрат на водата, въглерода, азота и други ТРАДИЦИОНО В ПРИРОДАТА СЪЩЕСТВУВА КРЪГОВРАТ НА ХРАНАТА ( БИОМАСАТА ) КОЙТО „СЪВРЕМЕНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ“ НАРУШАВА И ТОВА Е ПРИЧИНАТА ЗА ИЗТОЩАВАНЕТО НА ОБРАБОТВАЕМАТА ЗЕМЯ ? Какви мерки са взети?

  • Кумбара Чуканов , Direct link to comment

    Данчо е голям калъф

Comments are closed.