Пътят към по-добрата адаптация на България към промените в климата

Все по-често и с повече негативни ефекти са последствията от повишаването на средните температури, промените в сезоните, продължителни суши, наводнения[…]