Подкрепете евро закон за криминализиране на „екоцидите“

Гласувай сега, моля ти се.
Подкрепете проектозаконът за криминализиране на екоцидите.

Сега. Призоваваме ви да подкрепите един актуален проект за закон в ECI, за криминализиране на извършването на екоцид. Унищожаването на екосистемите е престъпление, а извършителите му трябва да носят отговорност за това. Това престъпление има име: екоцид. Ако геноцид е унищожаване на една раса или етнос, то екоцид е унищожаването на дома ни.

Проектозаконът за екоцида е качен в European Citizens’ Initiative. Благодарение на тази организация всеки може да участва в създаването на законите в Европейската общност. За да бъде разгледано предложение за нов закон, е необходимо 1 милион граждани от поне 7 различни държави да гласуват. Последното става достатъчно лесно и бързо, естествено, онлайн. Ако по някаква причина предпочиташ добрият стар хартиен носител, съответните форми и адреси за подаването им са предоставени.

До момента са събрани 67 157 гласа. От България са 497. Наистина ли толкова малко хора искат промяна? Отказваме да го повярваме, затова, моля, споделяй линка за гласуване. Бъдещето ни зависи от това, съвсем буквално. Видеото по-долу обяснява нагледно.

Повече на EndEcocide

Разгледай сайта на ECI, за да разбереш как можеш да опиташ да превърнеш и своята идея в действащ ЕС закон.

03 comments on “Подкрепете евро закон за криминализиране на „екоцидите“

Comments are closed.