Подкрепи инициативен комитет „Зелени алтернативи против АЕЦ“

На 27 януари 2013 година българските граждани ще имат възможност да участват в първия референдум след промените, този за съдбата на АЕЦ Белене.

Надяваме се да има конструктивен обществен дебат в следващите два месеца и взимането на решение ‘за’ или ‘против’ да бъде информиран избор. За да бъдат застъпени и двете позиции в публичното пространство, обаче, трябва бързо да подкрепим  инициативен комитет, който официално да предлага алтернативите на ядрената енергия и да обяснява за рисковете от АЕЦ.

С тази цел на 17-ти ноември 14 български граждани (от Зелените, Българската антиядрена коалиция, Българската фотоволтаична асоциация и други), създадоха Инициативен комитет “Зелените алтернативи против АЕЦ”. За официалната регистрация на този комитет Централната избирателна комисия, организатор на референдума, изисква 7 000 подписа в много кратък срок. Бюрократичната процедура е такава, че наведнъж могат да се регистрират само до 10 души в малки инициативни комитети.

Какво да направите?

  • Попълнете тази подписка (намерете ваши приятели, роднини и колеги съмишленици).
  • Изпратете я до София 1000п.к. 1554 Зелените, не по-късно от 3ти декември.

Важни указания за попълване на бланката:

  • Не попълвайте първата графа. Номерацията ще се направи допълнително.
  • Право да се подписват имат български граждани над 18 години с избирателни права.
  • Изписвайте пълните си три имена и адрес, така както са по лична карта.
„Зелени алтернативи против АЕЦ“ е във facebook.

Ако имате въпроси и искате да помогнете на комитета по някакъв начин: borislav.sandov@gmail.com