Позиция относно Програмата за подобряване на въздуха на Столичната община

Позиция 

От Горичка.бг и AirBG.Info

 

Днес Столичната община организира обществено обсъждане за своята “Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-2026 г.”

Програмата има сериозни недостатъци както по отношение на установените причини за замърсяване на въздуха, така и по отношение на предложените мерки.

Нашата позиция е, че Програмата се нуждае от сериозна ревизия, за да представи реалната картина в София и за да предложи някаква значима промяна.

Програмата стъпва на необяснимо ограничен набор от данни, а дори и малкото използвани са погрешно интерпретирани. Не се предвиждат и адекватни мерки за подобряване на качеството на въздуха.

По отношение на данните:

Програмата използва необяснимо ограничен набор от данни. На практика това са данни само от станциите на Изпълнителната агенция за околната среда към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Програмата не взима предвид много по-подробни данни за източниците и разпространението на замърсителите. Такива данни предоставят в реално време стотиците измервателни станции на AirBG.Info, разположени на територията на София.

Пренебрегнати са и данните от още 22 станции на Столичната община, от Пловдивския университет, от 42 дифузионни тръби на Сдружение “За Земята”, както и сателитните данни от европейската програма “Коперник”.

В същото време Столичната община разполага с висококвалифициран швейцарски анализ на азотния диоксид във въздуха на София, който дава информация за много сериозен проблем, което изобщо не е взето предвид в Програмата.

Анализът:

Анализът в Програмата няма как да бъде адекватен, след като не използва всички налични данни, особено пространствените и тези, които изследват конкретен източник и параметър на замърсяване. Дори малкото използвани данни са погрешно интерпретирани. Няма обяснение как приносът на трафика към замърсяването е спаднал толкова значително между Програмата от 2014 г. и настоящия проект за нова Програма.

Цитираното изследване на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) при БАН не е интерпретирано правилно и не е взето предвид при моделирането. Отчетени са единствено емисиите на фини прахови частици (ФПЧ), породени от горивните процеси в транспорта, а е игнориран делът ФПЧ от почви и строителство, които са разнасяни след това от транспорта.

Липсва какъвто и да било анализ на връзката между замърсяването и здравето на хората. Това е най-важната информация и основна причина, за да има изобщо подобно обществено обсъждане.

Програмата не взима предвид и застрояването на града, то не е анализирано и няма мерки в тази посока. София разчита на проветряване на града от планината Витоша по протежение на реките и планираните зелени клинове. Застрояването на ключови територии по това протежение и неговият ефект изобщо не са анализирани. Плътността на застрояване в центъра и други територии също не е анализирана от гледна точка на задържането и концентрацията на емисии в конкретни територии.

Енергийната ефективност напълно отсъства от Програмата и мерките, а това е основният начин за намаляване на замърсяването на въздуха.

Мерките:

Програмата предлага обречени и контрапродуктивни мерки. На фона на замърсяването на въздуха и проблемите с климата, произлизащи от газа (азотни оксиди и въглеродни емисии), трябва да се заложат и стимулират мерки за енергийна ефективност и за соларно отопление, фотоволтаични инсталации на покривите и термопомпи.

Въвеждането на зони с ниски емисии е споменато без ясен ангажимент кога и къде ще бъдат въведени.

Непонятно е защо се обвързва въвеждането на зони само и единствено с наличието на ТЕЦ и газификация, сякаш това са единствените алтернативи за отопление вместо горенто на твърди горива.

Независимо от необяснимото намаление на ролята на транспорта за замърсяването на въздуха, всеки човек в София знае и чувства значителната вредна роля на многото и безнадеждно остарели автомобили. Най-успешната мярка в редица водещи европейски страни за чистота на въздуха беше и е субсидираната замяна на стари автомобили с електрически.

Поради всичко гореизброено, настояваме Столичната община да преразгледа местата за поставяне на измервателни станции, които следва да бъдат там, където има много хора, както и да върне станцията на Орлов мост, където е едно от най-високите замърсявания. Заедно с това настояваме за интегриране на  всички налични данни в анализите, които изготвя общината.

Настояваме за ограничаване на превозни средства, замърсяващи над законните норми, бързо ограничаване на използването на въглища за отопление и инкриминиране на горенето на отпадъци.

От 17:30 можете да проследите и да се включите в общественото обсъждане на фейсбук страницата на Столичния общински съвет.