„проблемите, които ни вълнуват“

Често използваме израза „проблемите, които ни вълнуват”. Решихме да ги съберем и да се опитаме да ги класираме. По-долу ще видите какво излезе.

Решения на тези проблеми са това, което наистина ни вълнува. В Горичка сме убедени, че сме свидетели на преломен момент в историята, в който вече са на лице достатъчно фактори за да се променят бизнес практиките и решенията на тези проблеми да станат част от печеливши бизнес стратегии. Въпрос на време и на лидерство е това да се случи. Работа ни е да бутаме това да стане по-бързо и в България.

pushek

1. Климат и енергия
Ограничаването на парниковите емисии ще доведе до промяна в начините на създаване на енергия и до въвеждането на нови технологии за чисто изгаряне на изкопаеми горива.

2. Вода
Проблеми с качеството и наличието на питейна вода ще създадат нови изисквания в много области на живота.

3. Храна
Системата за индустриално земеделие, преработка и дистрибуция на храната води до проблеми със здравето ни, загуба на биоразнообразие, намаляване на обработваемите почви и водните залежи.

4. Биоразнообразие
Екосистемите имат ключова роля за поддържането на живота на земята. Човешката дейност унищожава местообитания, причинява загуби на жизнени пространства и води до намаляване на броя на живите видове.

5. Въздух
Замърсяването му е огромен проблем за общественото здраве. Въздухът на вън е замърсен от индустриални процеси, транспорт и енергетика, а вътре в сградите от химикалите с които строим, обзавеждаме, поддържаме и чистим.

6. Боклук
Все още не се справяме с това безвредно да събираме и обработваме различните видове боклук, особено токсичния.

7. Замърсяване с химикали, токсини и тежки метали
Има и чисти начини.

8. Обезлесяване
Нелегалният и неустойчив добив на дървесина води до ерозия на почвите, замърсяване на водите, увеличен риск от наводнения и промени в климата.

03 comments on “„проблемите, които ни вълнуват“

 • AceXe , Direct link to comment

  Много лошо впечатление ми прави, че публикувате много рядко материал в сайта… Това ще ме откаже накрая да ви посещавам. 🙁

 • Деница , Direct link to comment

  Да и на мен ми се струва, че новата Горичка е много по-малко успешна от старата. По-скоро прилича на корпоративен сайт на консултантска компания, но може пък такава да е идеята…Малко е объркващо, бяхте заявили други цели при смяната на визията.

 • Stanislava Cherkezova , Direct link to comment

  И аз ще изкажа мнение, може и да е греша, но това, което виждам е:

  сегашния сайт е просто една он-лайн витрина промотираща Био магазина на Малеева, Тенис кортовете на Малеева, Био тениските на Малеева и това е. За цвят са добавени няколко новини от света.

Comments are closed.