Прогнозата на IPCC за горещо бъдеще

Очертава се разгорещено бъдеще, съвсем буквално. Това накратко е лошата новина в един от най-значимите климатични доклади, излизали през последните години. Има обаче и добри новини – колко точно горещо ще се окаже това бъдеще – зависи изцяло от нас.

Документът е на Междуправителствения панел по климатичните промени (IPCC) – научен орган, свикван от ООН. Той привлече огромно внимание, алармирайки, че светът не може да избегне някои опустошителни последици от изменението на климата. Според учените обаче все още имаме възможни ходове, с които да предотвратим най-сериозните потенциални заплахи.

Докладът, базиран на анализ на повече от 14 000 проучвания, е най-ясното и всеобхватно обобщение на физическата наука за изменението на климата. Той определя какъв е бил климатът в миналото, какъв е в настоящето и какъв се очаква бъде през следващите десетилетия. Той показва и как хората могат да повлияят на случващите се процеси чрез действия, които предприемат или пък не предприемат сега, с цел да намалят емисиите на въглероден диоксид и други парникови газове.

От доклада на IPCC става ясно, че нациите продължават да отлагат ограничаването на емисиите от изкопаеми горива и това неглижиране се случва толкова дълго, че вече е почти невъзможно да се спре набралото скорост глобално затопляне през следващите 30 години. Ходовете, които са ни останали, могат да ни позволят единствено да предотвратим най-мрачните сценарии за бъдещето.

Хората с начина си на живот вече са затоплили планетата с приблизително 1,1 градуса и то в кратки срокове от – от 19-и век насам. До голяма степен това затопляне е причинено от изгарянето на въглища, нефт и газ за производство на енергия. Ефектите вече не са абстрактни понятия и снимки на бедставащи полярни мечки, а могат да се почувстват по целия свят. Само през това лято горещи вълни причиниха смъртта на стотици хора в САЩ и Канада, наводненията опустошиха части от Германия и Китай, а горски пожари бушуваха извън контрол в Сибир, Турция, Гърция, а наскоро и в България.

Промените в климата, които се случват през последните десетилетия, са без аналог в историята на Земята. Последното десетилетие е най-горещото на планетата от 125 000 години. Световните ледници се топят и отстъпват със скорост безпрецедентна поне през последните 2000 години. Атмосферните нива на въглероден диоксид не са били толкова високи от поне два милиона години.

Колкото и песимистично да звучи обаче, според авторите на доклада на IPCC това е само началото. Дори ако нациите започнат рязко да намаляват емисиите си днес, средните глобални температури вероятно ще се повишат с около 1,5 градуса през следващите две десетилетия, което е по-горещо бъдеще дори от предвижданото от някои от най-скептично настроените учени преди години.

Проблемът е, че 1,5 градуса затопляне е прагът, при който се смята, че опасностите нарастват значително. Почти един милиард души по света биха пострадали от все по-честите животозастрашаващи горещи вълни. Стотици милиони други биха се борили за вода заради тежки суши. Някои животински и растителни видове, познати ни днес, ще изчезнат. Кораловите рифове, които поддържат риболова за големи участъци от земното кълбо, също ще пострадат и ще започнат да изчезват.

„Можем да очакваме значителен скок на екстремните метеорологични явления през следващите 20 или 30 години“, казва в интервю за The New Yor Times Пиърс Форстър, климатолог от Университета в Лийдс и един от стотиците международни експерти, включили се в написването на доклада. „Нещата за съжаление вероятно ще се влошат“, допълва той.

7 важни извода от доклада на IPCC:
1. На път сме да достигнем затопляне от 1,5 градуса през следващите две десетилетия.
2. Безспорно човешката дейност е причина за изменението на климата и затоплянето на планетата.
3. Промените, които вече виждаме, са безпрецедентни в новата история и ще засегнат всеки регион на земното кълбо.
4. Науката за климата става все по-добра и по-точна.
5. Хората са добавили толкова много парникови газове в атмосферата, че ефектите от затоплянето ще продължат поне до средата на века, дори ако нациите предприемат незабавни стъпки днес за рязко намаляване на емисиите.
6. Климатичните промени се случват бързо, много по-бързо от очакваното.
7. Все още има възможност хората могат да променят климатичния път, по който сме поели.

Колкото и мрачно да звучи написаното в доклада, има и лъч надежда. Един от изводите на учените е, че не всичко е загубено. Според тях човечеството все още може да попречи на планетата да става все по-гореща. Това обаче би изисквало координирани усилия между страните да спрат да добавят въглероден диоксид в атмосферата до около 2050 г. За целта е нужно бързо отказване от изкопаемите горива и то започвайки незабавно, както и премахването на огромни количества въглерод от въздуха. Ако световните лидери се мобилизират и се вземат спешни мерки, глобалното затопляне вероятно ще спре и ще се изравни на около 1,5 градуса, заключава доклада.

Но ако нациите се провалят в това усилие, средните глобални температури ще продължат да се повишават. Прогнозите са, че те ще нараснат с 2, 3 или дори 4 градуса в сравнение с доиндустриалната епоха. Потенциалните последствия, които описва докладът при тези сценарии, са все по-опустошителни наводнения и горещи вълни, влошаване на проблема със сушите и ускоряване покачването на морското равнище, което може да застраши съществуването на някои островни държави. Колкото по-гореща става планетата, толкова по големи са рисковете от пресичане на опасни „точки на преобръщане“, като необратимото срутване на огромните ледени пластове в Гренландия и Западна Антарктида.

„Няма връщане назад от някои промени в климатичната система“, каза при представянето на доклада Ко Барет – заместник-председател на комисията и старши съветник по климата в Националната администрация на САЩ, отговаряща за океаните и атмосферата. „Но незабавните и продължителни съкращения на емисиите наистина биха могли да променят бъдещето на климата, което ни предстои“, добавя тя.

Шестият доклад на IPCC привлече общественото внимание и в България, превърна се в повод за много медийни публикации и предизвика редица дискусии за спешността на мерките, които трябва да бъдат предприети. Според Апостол Дянков – Старши експерт практика „Климат и Енергия“ във WWF-България, който е един от активните участници в неформалната гражданска група „Анонимните климатици“, макар и документът да предначертава мрачни сценарии, все още има какво да се направи, за да се предотврати тежка климатична катастрофа: „За мен новият доклад на IPCC е преди всичко огромно постижение на науката – благодарение на труда на десетки хиляди отдадени учени през последните 30 и повече години, разполагаме с точни анализи и вече (уви) утвърдени прогнози за ефектите върху климата от човешката дейност. Много от изнесените данни от доклада са плашещи – някои от щетите върху планетата от парниковите ни емисии ще бъдат необратими. От друга страна, докладът дава и надежда – ако успеем да преустановим емисиите до 2050 г., затоплянето също ще спре след около две до три десетилетия. Всеки градус затопляне, който предотвратим, ще избави нас и екосистемите от огромно страдание. Затова си струва да се борим“.

Според финансиста Мартин Заимов – друг участник в „Анонимните климатици“, случващото се с изменението на климата в момента е подобно на клишираната ситуация с рязане на клона, върху който седиш: „Новият доклад на IPCC съдържа многобройни допълнителни доказателства на научни хипотези, формулирани преди повече от 70 години. Парадоксът е, че „научният метод“, който има основна роля за благосъстоянието на човешкия вид, днес има основна роля и за подхранване на самодеструктивните импулси на хората – алчност, страх, бягство от неудобствата на разума, себичност“.

Докладът вече беше одобрен от 195 правителства. Той е част от шестата основна оценка на науката за климата от Междуправителствения панел по климатичните промени, създаден през 1988 г. Втори доклад, който ще бъде публикуван през 2022 г., ще описва подробно как изменението на климата може да повлияе на аспектите на човешкото общество, като крайбрежни градове, ферми и здравни системи. Трети доклад, който също се очаква през следващата година, ще проучи по-пълно стратегии за намаляване на емисиите на парникови газове и спиране на глобалното затопляне. Публикуваният през това лято доклад на IPCC ще бъде във фокуса на предстояща през ноември среща на ООН в Глазгоу, по време на която се очаква да се обсъдят конкретни мерки за намаляване на парниковите емисии.