Програма за екология и култура очаква идеи, за да ги финансира

Поморийското езеро е дом на множество застрашени видове
Поморийското езеро е дом на множество застрашени видове

Ако имаш действащ проект за опазване на околната среда и природните ресурси или културата и националната памет на България, съвсем реално можеш да получиш финансиране за него. Дарителската програма на Мото Пфое вече 17 години подпомага ангажираността на българите с екология и култура и реализира проекти за опазването им. Кандидатстването става с кратък формуляр и илюстративни материали, които се качават на сайта на програмата. Няма oграничения за възрастта на участниците, деца и младежи до 18 години също могат да се включат. Общият награден фонд е 20 000 лв., които ще бъдат разпределени в 1 голяма и 2 поощрителни награди.

Отличените проекти за 2012 година са:

  • „Проучвания на първата земеделска цивилизация в Европа” – Изследване и експериментални демонстрации на културното наследство на ранните земеделски общества от периода на монохромния неолит (края на VII и началото на VI хилядолетие пр. Хр.)
  • „Опазване на застрашени видове в Поморийското езеро” – Проект за защита на Поморийското езеро – обект на националното, европейското и световното природно наследство и място за живот на множество застрашени растителни и животински видове
  • Клуб „Пъстра трапеза, добра храна“ – Изучаване и приготвяне на здравословна и безопасна храна в духа на националните традиции, в Готварската работилница на 120 ОУ „Г.С. Раковски“, София
  • „Долината на скалните рисунки” – Проект за изследване, съхранение и туристическо представяне на древни скални рисунки и графити по поречието на река Искър между Мездра и Карулково

Срокът за кандидатстване е 15 ноември 2013 г., така че побързай.

Повече на MotoPfohe