„Сливи за смет“ за модерни деца

Изкуство за смет е нова инициатива на продуцентска компания “МиС * Мейд ин София”, която има за цел да провокира екологосъобразно отношение към околната среда, като насърчава творческото мислене на всички, които се тревожат и вълнуват от постоянно нарастващите купища с битови отпадъци и загубата на енергия за тяхното преработване.

С помощта на млади художници и артисти екипът на “МиС * Мейд ин София” ще представи един интересен и нестантартен начин за “рециклиране” на битови отпадъци, като ги превърне в предмети на изкуството. Това е и начин за възпитаване на творческо отношение към света и намаляване на  консуматорството – чрез повторно използване на материали за създаване на нов уникален красив предмет, вместо да бъде закупен готов такъв.

pieces_of_art_2-copy1

Първата проява по линия на тази инициатива е организирането и провеждането на “Еко панаир”, на който ще бъде представена пиесата по сценарий, модерен прочит на българската народна приказка “Сливи за смет”. Всички костюми, декори и предмети са изработени от отпадъци, които могат да се рециклират. Актьорите са деца между 7 и 12 години.

Веднага след представянето на пиесата ще бъдат организирани и четири работилници, в които млади художници с помощта на деца ще работят заедно, за да създадат произведения на изкуството от отпадъци. Те ще покажат атрактивно нестандартни начини за повторно използване на част от битовите отпадъци.

Ще бъде организирана и изложба на предмети на изкуството от отпадъци.

Процесът на подготовка и представяне на Еко панаира ще бъде заснет на филм, който след края на панаира ще се разпространява в училища, читалища и културни домове в София и страната.

“Еко панаирът” е отворен за всички, които пожелаят да го посетят.

Дата: 4-ти декември, петък, 2009 г.

Начало: 14:00 часа.

Място на провеждане: Салона на читалище “Д-р Петър Берон”

Участници: Деца между 7 и 12 години от район Триадица в Столична община

Подкрепен от: Район Триадица на Столична община и читалище Петър Берон

С финансовата подкрепа на: Програма “Култура” на Столична община

One comment on “„Сливи за смет“ за модерни деца

  • Георги , Direct link to comment

    Чудесна инициатива, децата ще променят предвижданото мрачно бъдещете за климата !

Comments are closed.