Снимки от форум Родителство 2010


Коментари

  1. Поздравления за форума! Много ми допадна избора на под – темите към тази необятна тема “родителството” и интересните лектори. Единствената ми препоръка е да се предвижда време след всеки лектор за въпроси и дискусия. Знам, че темата за родителството е необятна, но с една широка дискусия биха могли да се дадат някои отговори или насоки.
    Още веднъж поздравления и пожелания за следващи такива семинари.
    Аз и моите приятели ще следим Вашите предложения.