One comment on “Снимки от форум Родителство 2010

  • Sibila , Direct link to comment

    Поздравления за форума! Много ми допадна избора на под – темите към тази необятна тема „родителството“ и интересните лектори. Единствената ми препоръка е да се предвижда време след всеки лектор за въпроси и дискусия. Знам, че темата за родителството е необятна, но с една широка дискусия биха могли да се дадат някои отговори или насоки.
    Още веднъж поздравления и пожелания за следващи такива семинари.
    Аз и моите приятели ще следим Вашите предложения.

Comments are closed.