Среща в Червената къща по проект Възстановяване на приоритетни горски местообитания

1351Точно една година след старта на проекта „Възстановяване на приоритетни горски местообитания в НАТУРА 2000 места”, неговите реализатори от инициативна група “Витоша” ви канят на заключителната среща.

Тя ще се състои в Червената къща и на нея ще получим отговори на въпросите:

_ Какви са резултатите от проекта?
_ Как работи интерактивната карта на горите?
_ Как възстановяваме увредените екосистеми?
_ Какво следва?

Ще говорят Магдалена Малеева (Горичка), Теодор Теодоров (инициативна група “Витоша”), инженер Добромира Димова, доцент доктор Станислав Лазаров (Лесотехнически университет) и Александър Бърдаров (ИГ “Витоша”)

3 ноември 2010, 11 часа
Център за култура и дебат “Червената къща”
зала “Паша Николова”