Теория и практика на строителството с естествени материали в България

670_357
Как е построен домът директно се отразява на нашето здраве 

Хората в АСЕМ (Асоциация за строителство с естествени материали) се грижат за взаимоотношенията между застроената и естествената среда. Те са неформална група с общи интереси в области като архитектура, енергоефективност, екология, нисковъглеродно строителство, биология на сградите, слънчева архитектура, изграждане на устойчиви взаимовръзки и общности. Може и да е неформална, но провежданите от АСЕМ инициативи са си съвсем формални в най-добрия смисъл и само за 2012 година включваха:

  • демонстрационно изграждане на модел на стена, използвайки старата българска техника „Плет“ по време на „Зелени дни“ пред Народния театър,
  • техниката за забъркване и изработване на кирпичени тухли по време на Узана поляна фест,
  • проектиране, водене на семинар и кръжок по изграждането на сепарираща компостна тоалетна по време на еко камп Езерец,
  • семинар-обучение за изграждането на биодинамична къща, която ще послужи за обучение и анализ на различни строителни техники с естествени материали (сламени бали, дърво и глина) в рамките на проекта с името “Принос към развитието на нисковъглеродно строителство в България чрез разработване и позициониране на иновативни продукти и системи от естествени строителни материали и обучение по устойчиво строителство в УАСГ”

Като част от последния, така сложно звучащ проект, е и новият обучителен курс в УАСГ, който силно ни радва. Той ще даде възможност на строителите на съвременна България да се фокусират върху изграждането на сгради с минимално влияние върху околната среда. Участниците ще научат всичко за естествените строителни материали, с теоретични и практични насоки за използването им в контекста на устойчивото строителство. Силно се надяваме този курс да бъде само един от предстоящи много, които ще започнат да изграждат култура на уважение към баланса сграда-околна среда в младите архитекти.

Повече на АСЕМ