Видео: Нилс Кристи на Форум Заедно

nils_christie

Дами и господа, изключителният професор Кристи, на 86, с ум остър като скалпел и бистър като планински извор, говори на Форум Заедно. Той е известен с критичното си отношение към наказателните форми, а ние ще си позволим да обобщим тезата му така: Две злини не правят едно добро. Има ли несъгласни?