Видео: Приятели на бежанците на Форум Заедно

friends

В началото на учебната година това клипче отново е особено актуално. За съжаление. Иска ни се да сме в някакъв етап, в който хората се посрещат с любов, а не с омраза, в който помагат на нуждаещите се, а не се страхуват от тях. Иска ни се поне да сме поели в тази посока. И вярваме, че рано или късно ще стигнем до там. Ето такива хора, като тези от видеото, ни дават тази вяра.