Вятърът вече е основният енергиен източник в Испания

Официално е: по последни данни през 2013 г. в Испания вятърът е осигурявал повече енергия от който и да било друг източник. А пък парниковите им емисии впедствие на това са намалени с огромните 23%.

В края на декември испанското ЧЕЗ, Red El?ctrica de Espa?a, публикува доклад, в който ясно се вижда, че за първи път страната е използвала основно вятъра за енергийните си нужди. Турбините са произвели 21,1% от електричеството, необходимо на полуострова, повече от цялата флотилия атомни реактори с техните 21%. Малка разлика, но огромна стъпка за човечеството, ако перифразираме знаете какво.

Общото количество електроенергия, произведена от вятърните ферми, е 53 926 GWh, което е с 12% повече от 2012 г. В доклада се казва:

„През 2013 г. беше произведена повече вятърна енергия, отколкото когато и да било преди. На 6 февруари вятърната енергия отбеляза нов рекорд на непрестанна енергия с 17 056 MW, с 2,5% повече от предишния, през април 2012 г.   В същия ден беше надминат и максимумът на генерираната някога дотогава за един час енергия, достигайки 16 918 MWh. През януари, февруари, март и ноември вятърните ферми генерираха енергията, която допринасяше най-много за общото енергийно производство на цялата ни система.“

Повишаването на капацитете на вятърна енергия с 173 MW съвпада с повишаването и на соларно фотоволтаичният капацитет на 140 MW и на соларно термалният на 300 MW. Тоест, в края на годината възобновяемите източници са били 49,1% от общия енергиен капацитет на цяла Испания. Съчетано със спада в потреблението на енергия с цели 2,1%, това води до големи намаления на емисиите от енергийния сектор на Испания. Цифрите сочат понижаване на отделения въглероден диоксид с 61,4 милиона тона, тоест с 23,1% по-малко от 2012 г.

Vamos!

One comment on “Вятърът вече е основният енергиен източник в Испания

  • Почивка в Испания 2014 , Direct link to comment

    Поздравления за страна като Испания.Предприели са доста неща които за в бъдеще ще са им от голяма полза.Снимките са страхотни , кога ли и ние ще се възползваме от подобен енергиен източник.Не знаех, че турбините са произвели голяма част от електричеството, необходимо на полуострова, повече от цялата флотилия атомни реактори.Дано да продължават в същата посока и да се грижат за околната страна.Би трябвало да влагаме малко повечко пари в това развитие.Трябва да пазим околната среда.Пишете ни пак.

Comments are closed.