Явор Джонев на форум Родителство 2010 (видео)

видеото във Vimeo.

Явор Джонев за оценките (похвалите в начална възраст, оценките в училище и наградите в работата), като въшни мотиватори за учене, самостоятелност и креативност и ще предложи алтернативни подходи.


Коментари

  1. Чудесно обобщаване на добрите практики в образованието.
    Добра отправка към общественото благо и цели.
    Има ли място в политиката за интересите на обществото?

  2. Каква е тази система за обучение по математика? Благодаря!