Финанси

Подробна информация за това как се финансират дейностите на Горичка.

Приходи

Приходите на Горичка са от (средно, до сега):

  • дарения
  • продажби на продукти с кауза
  • продажби на книги
  • продажби на обучения
  • продажби на реклама в сайта и в изданията на Горичка

Оборотът на Горичка за 2008 година: 95 655 лв

Разходи

Разходите ни отиват за (средно, до сега):

  • производство на продукти
  • издаване на книги
  • поддръжка на уеб сайта
  • заплати, осигуровки и хонорари на работещите в/с Горичка
  • административни разходи

Отчети за 2008

Всеки месец публикуваме отчет за приходите и разходите.