Засади дърво – задръж талант

Поколението Y свързва опазването на околната среда с бъдещото си кариерно развитие.
Статия на Капитал Кариери за очакванията на новото поколение служители.


Коментарите не са позволени.