Завръщането на европейския бизон в Карпатите, след 200 години отсъствие

На 21 май в Карпатските планини бяха пуснати на свобода 17 бизона от подвид „европейски“, някои от които са пропътували достойни разстояния чак от, например, Швеция. Това е първата стъпка от една много амбициозна програма на WWF, която цели да има 500 свободни бизона в Карпатите. Опитите за възстановяване на популацията на бизоните в Европа вървят от 50-те години на миналия век.

През 1927 година бизоните окончателно губят неравната битка с човеците, които на воля ги ловуват и рушат естествената им среда. Стигнало се е до там, че са били останали едва 54 животни от този вид. В Карпатите бизоните са изчезнали преди 200 години. Но историята на спасяването на вида им – не на човеците, за това има още да почакаме – е истинско вдъхновение за борещите се за опазване на природата. Просто защото е много необходим пример, доказващ, че, има ли воля, има начин, а след това – и успех. Днес има хиляди бизони на свобода, от няколко дни вече и в Карпатите.

Европейският бизон е най-големият сухоземен бозайник на континента ни, височината му е около 2 метра в раменете и често достига тегло от 1 000 кг. Възстановяването на популацията му е от изключително значение за баланса на екосистемите: бизоните са тревопасни, поглъщат огромно количество зелении ежедневно (до 32 кг!), като така създават открити пространства, ливади и полянки в горите, което привлича насекоми и птици. Торът на бизоните ще разнася семенца, а бивните им ще разравят почвата, като такa създават благоприятни условия за поникване на растенията.

За Румъния, възстановяването на бизоните е въпрос и с откровена икономическа важност. Правителството осъзнава какво би могло да направи опазването на дивите видове за туризма й и възнамерява да работи за установяването на адекватни мерки.

За накрая, още по-добрите новини: освен бизона, няколко други вида, сред които вълци, рисове, бобри и орли, успешно се завръщат в природата, благодарение на усилията на хората, посветени на опазване на околната среда – така твърди докладът на Лондонското зоологическо общество от миналата година.

WWF Romania